Når det gjelder å starte nye virksomheter er det super viktig å ta hensyn til endringer i omgivelsene. Forbrukertrender er en av de.


Dette er i følge professorer på BI 8 trender som vil styre oss forbrukere i fremtiden.

Les Åtte trender som vil styre oss – BI.

  1. Vi er alltid er på farten.
  2. Vi ønsker å være tilkoblet til alle døgnets tider
  3. På grunn av knapp tid, vil vi ha avkastning for investert tid.
  4. Vi vil ha raskere tilgang på kvalitetsinformasjon
  5. Vi ønsker oss mer opplevelser her og nå – og sikter på å leve i nuet
  6. Vi søker mer anerkjennelse fra andre
  7. Et større behov for personvern melder seg
  8. Vi ønsker oss stadig et bedre liv, med en varig livsstil.

 
Les viktigheten ved bruk av trender i Trendspotting – Magma
– også min artikkel om scenarioplanlegging – et viktig verktøy!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here