Dette bør du få med deg på Arendalsuka

Denne uka arrangeres den årlige Arendalsuka. Og med over 1000 arrangementer fordelt over seks dager, kan den være vanskelig å finne frem i jungelen av foredrag, samtaler, konserter og workshop-er. Her er ti arrangementer vi mener du bør få med deg på Arendalsuka hvis du interesserer deg for innovasjon, næringsliv og gründerskap.

(Alle hovedarrangementer, deriblant alle partilederdebatter, vil bli streames live på arendalsuka.no/live.)

1. Innovasjonsekspertene i offentlig rom – Slik lykkes de

Ruter og skattedirektoratet sitter i førersetet hva gjelder innovasjon i offentlig sektor. En av grunnene til at de leverer god brukerorientert innovasjon er nettopp det at de har erfart hvordan det kan gå galt, veldig galt, når innovasjonsprosessene kjører seg fast. Hør ledere i Ruter og Skatteetaten fortelle hvordan komme i gang med innovasjon, brukerorientering, samskapning og digitalisering. Hør eieren av Gründerhuset 657 fortelle hva den hemmelige ingrediensen i vellykkede koblinger mellom start-ups og offentlig sektor er.
Eirik Wold (tidligere NRK) leder samtalen.

Tid: Tirsdag 14/8, kl. 08.30 – 09.30.
Sted: Torvgata 7
Vil bli streamet: Nei

2. Den digitale kommune

Vi hører om kunstig intelligens, helseteknologi, sosiale roboter og andre digitale muligheter som kan gjøre innbyggernes hverdag enklere og velferdstjenester mer effektive. Potensialet for samfunnsnytte og økonomisk gevinst er enormt, men er basert på intensiv bruk av personopplysninger. Hvordan kan kommunene utnytte disse mulighetene på en måte som ivaretar grunnleggende rettigheter for hver av oss?

Debattleder: Terje Svabø

Tid: Tirsdag 14/8, kl. 09.30 – 11.00.
Sted: Arendal Kino
Vil bli streamet: Ja

3. Innovatørene kommer

Smarte Byer inviterer innovatører til å komme med sine ideer. Hit kan du komme hvis du har en ide, og trenger hjelp til videreutvikling av ideen, eller hvis du har et ferdig produkt du vil vise frem. Det vil være konkurranse hvor vinneren får en tur til Smart City Expo World Congress i Barcelona i november.

Tid: Tirsdag 14/8 kl. 11.00 – 13.00.
Sted: Eureka Kompetanse
Vil bli streamet: Nei


4. Nye Innovasjonsdistrikter – Hvordan sikre næringsvirksomhet rundt Oslos sterkeste kunnskapsmiljøer?

NHO Oslo og Akershus, Oslo kommune og Universitetet i Oslo inviterer til førlansering av Oslos nye «innovasjonsdistrikter». Debatten handler om hvordan innovasjonsdistriktene skal bidra til økt verdiskaping, fornyelsen av norsk arbeidsliv og flere fremtidsrettede arbeidsplasser i Oslo-regionen.

Området rundt Gaustad/Blindern pekes på som «Oslo Science City» og området rundt Økern som «Innovasjonsdistrikt Hovinbyen». I disse byområdene knyttes bedrifter tettere til undervisning og forskning, og det tilrettelegges for innovasjon og nye måter å samarbeide på.

Innovasjonsdistriktene er under utvikling, og aktørene trenger innspill. Arrangementet avsluttes med samtale i panel og med salen om:

 • Hvordan trekke næringslivet til kunnskapsmiljøene
 • Hvordan få mer verdiskapning ut av forskning?
 • Hvordan bygge enda sterkere samhandling og samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter i et innovasjonsdistrikt?

Tid: Tirsdag 14/8 kl. 12.30 – 13.45.
Sted: MØR Biffhus
Vil bli streamet: Nei

5. Hvordan starte og  drive bedrift

Går du med en gründer i magen? Fersk i næringslivet? Da er dette miniseminaret “Starte og drive bedrift-arrangementet” for deg.

Her får du treffe fagfolk som kan hjelpe deg til en enklere, raskere og tryggere start. Det gir også en fin arena til å bygge nettverk.
Her møter du:

 • Innovasjon Norge – Fra idè til marked
  • Altinn – Den nasjonale portal for digital dialog og bedriftsveiledning
  • Norid – Domenenavn, nøkkelen til en digital identitet
  • Brønnøysundregistrene – Valg av selskapsform, e-stiftelse, registrering
  • Patentstyret – Patent, varemerke og design

Tid: Tirsdag 14/8 kl. 12.30 – 15.00
Sted: Clairon Hotel Tyholmen
Vil bli streamet: Nei

6. Omstilling: Norge i grønt, hvitt og blått

Hvordan skal vi skape de nye, grønne arbeidsplassene som skal sikre fremtidens velferdsstat?

Verdens klima er i endring. Det får stor betydning for deg og meg, for næringslivet og for offentlig virksomhet. Kommunene må tilpasse seg et annet klima, næringslivet må jobbe fram smarte, grønne løsninger, og det offentlige må bruke sine inntekter mer effektivt. Inntektene fra olje og gass kommer ikke til å dekke kostnadene ved velferdsstaten i framtida, så hva skal næringslivet satse på for å skape nye arbeidsplasser og ny verdiskaping her i landet?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ut Forskningsrådets innovasjonspris under arrangementet.

Debattleder : Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Tid: Tirsdag 14/8 kl. 13.30 – 15.00.
Sted: Arendal Kino
Vil bli streamet: Ja

7. Offentlige anskaffelser – Innovasjonsmotor

Hvordan kan offentlig sektor omstille seg med de pengene de uansett skal handle for? Er det mulig å bruke anskaffelser som strategisk omstillingsverktøy? Hva er barrierene for å få til dette? Finnes det noen gode tiltak for å gjøre dette enklere, både for virksomhet og leverandør?

Det blir historier fra bedrifter og offentlige virksomheter, analyse fra organisasjonene bak Leverandørutviklingsprogrammet, og oppsummering av statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (NFD).

Tid: Onsdag 15/8 kl. 08.30 – 09.45.
Sted: MØR Biffhus
Vil bli streamet: Nei

8. Innovasjonsdebatten – Slik skal Norge AS holde hodet over vann med en innovasjonstakt på høygir.

Norge er inne i en stor moderniseringsprosess med digitalisering, automatisering og en rekordhøy innovasjonstakt. Offentlige aktører må ha en høy omstillingsevne og være med i det digitale kappløpet, ellers faller vi av lasset. For at dette skal bli mulig, er det offentlige avhengig av et nært samarbeid med private aktører, fordi de selv ikke besitter tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse i et hvert tilfelle. Samtidig må det offentlige ta hensyn til prosess, styringsparametere og utfall på en annen måte enn private aktører. Disse private aktørene står til gjengjeld klare til å støtte det offentlige i denne balansegangen.

Tid: onsdag 15/8 kl. 10.00 – 11.00
Sted: Madam Reiersen
Vil bli streamet: Nei

9. Finanslunch: Har vi nok kunnskap og innovasjonskraft?

Har den norske finansnæringen kunnskap og innovasjonskraft til å møte utfordringer som ligger like rundt hjørnet? Institutt for strategi på Handelshøyskolen BI har på oppdrag fra Finansforbundet levert tre rapporter som har analysert utviklingen i antall sysselsatte, verdiskapningen og produktivitetsutvikling i den norske finansnæring fra 2002 til 2015. Finansforbundet har gjennom dette arbeidet ønsket å hente inn mer kunnskap om finansnæringens betydning, rolle og fremtidige muligheter.

Professor Torger Reve fra BI og Ole Jakob Ramsøy fra Emendor vil legge frem funnene i den siste nye rapporten.

Tid: Onsdag 15/8 kl. 11.00 – 13.00.
Sted: Clairon Hotel Tyholmen.
Vil bli streamet: Nei

10. Gründerfrokost: Hvordan tette oppstartsgapet?

Skal velferdsstaten være bærekraftig på sikt, må norske gründere skape tusenvis av bedrifter hvert år frem mot 2040. Hvordan skal vi klare det?

Norge vil ifølge Perspektivmeldingen ha et underskudd på 50 milliarder i statsfinansene i perioden 2030-2040. DNB har regnet på hva dette betyr for behovet for nyskaping i norsk næringsliv.

Skal vi lykkes, trenger vi en dugnad mellom gründere, investorer og myndigheter. Hvordan tetter vi oppstartsgapet?

Tid: Torsdag 16/8 kl. 08.00 – 09.00
Torvgata 7
Vil bli streamet: Nei

 

OM ARENDALSUKA:

Arendalsuka arrangeres for sjette år på rad, og er en stor nasjonal arena hvor akører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Uka trekker flere tusen mennesker hvert år og har i år nærmere 1100 arrangementer fordelt utover en uke over hele Arendal. Arendalsuka er gratis og åpent for alle.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!