DigiUng-prosjektet, skapt av Helsedirektoratet og Bufdir, har denne uken blitt tildelt Digitaliseringsprisen 2023. Offentliggjøringen skjedde på Digitaliseringsdirektoratets konferanse i Oslo onsdag.

Juryformann Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet sier i en kommentar:

-DigiUng er en svært verdig vinner. Vi vet at unge mennesker trenger gode digitale tjenester, kanskje mer enn noensinne, og aktørene bak DigiUng har gjort en stor jobb med å samle og forenkle tilbudet.

Fra en papirtegning til et enormt økosystem

DigiUng-prosjektet, støttet av Helsedirektoratet og Bufdir, har samarbeidet med over 70 virksomheter fra både offentlig, privat, kommunal og frivillig sektor. Sammen har de skapt en inngangsport for ungdom mellom 13 og 20 år, hvor de kan få tilgang til kvalitetssikret informasjon, digitale hjelpetjenester og svar på viktige spørsmål.

Adélie Dorseuil, som startet opp DigiUng i 2014 og nå koordinerer flere prosjekter via programkontoret til DigiUng, sier: “DigiUng begynte som en liten papirtegning av en tanke om å samordne digitale tjenester for ungdom. De første årene møtte vi mange utfordringer og fikk høre at ambisjonene våre var for store og urealistiske. Nå er vi på et helt annet sted.”

Ung.no som primærkanal for dialog og digitale tjenester

På nettstedet ung.no har DigiUng samlet et omfattende økosystem av tjenester og informasjon rettet mot ungdom. Nylig besluttet Regjeringen at ung.no skal være statens primære kanal for dialog og digitale tjenester rettet mot barn og unge, på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Koblingen av ungdomstilbud

Selv om det finnes en rekke tilbud for unge mennesker, har tilgjengeligheten vært dårlig. Med fragmenterte tjenester og konkurrerende informasjonskilder har terskelen for å bruke offentlige tjenester vært høy for mange unge. Men på ung.no kan ungdom få svar på spørsmål og finne hjelp og informasjon trygt og enkelt. Arbeidet bak kulissene har vært omfattende, og det pågår fortsatt.

Vi i InnoMag gratulerer Adelie og DigiUng med årets digitaliseringspris!