Mindre byråkrati, mer nyskaping, valuta for pengene!

 ”Vi er nødt til å gjøre noe på hvordan vi får mer innovasjon og mer nyskaping ut av de midlene vi bruker til dette.”                                           Statsminister Erna Solberg til 3in

 

Av Anita Fleime-Dahl

Nok en gang er det er satt i gang et arbeid med en helt ny plan mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Det betyr at dere mener at det er behov for å gjøre noe drastisk der, statsminister Erna Solberg?

– Ja vi er nødt til å gjøre noe på hvordan vi får mer innovasjon og mer nyskaping ut av de midlene vi bruker til dette, sier statsminister Erna Solberg.

Hun vil lage en enklere og mindre byråkratisk organisasjon.

– Det tror jeg er blant de tingene næringslivet ønsker seg mest av alt. Det er klart at vi også skal passe på at vi velger de prosjektene som faktisk har livskraft framover, sier Erna Solberg til 3in.

Hva er det mest innovative du har tenkt til å gjøre som statsminister?

– Det var jo et vanskelig spørsmål å sette karakter på hva som er det mest innovative. Jeg håper at vi skal klare å gjøre noe som kanskje ikke er innovativt, men bare være litt sta, nemlig å ha fokus over lang tid på det samme.

– I politikk så er det veldig ofte sånn at man tror man har gjennomført noe, fordi Stortinget har vedtatt noe.  Det er jo etter det, en regjering virkelig skal gjøre jobben sin, nemlig sørge for at ting blir gjennomført.

Det er mange som ikke er så fornøyd med Innovasjon Norge. Hva kommer til å skje der?

 – Det er vi jo ikke klare på ennå. Vi må få litt tid til å jobbe med hvordan Innovasjon Norge skal utvikles. Det er mange arbeidsplasser. Jeg skal passe på at jeg ikke annonserer, sånn og sånn blir endringene. Vi skal ha en god prosess rundt det. Jeg er opptatt av at det er flere formål innenfor Innovasjon Norge, sier Erna Solberg.

Nå vil hun ha bedre dialog mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– Vi trenger den eksportrettede delen. Den får jeg faktisk mye gode tilbakemeldinger på. Så trenger vi en litt mer innovasjonsdrevet bit, mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Hvor kanskje en del synes de skulle hatt lettere tilgjengelighet på dette, de føler at det blir veldig byråkratisk.

Nå er det satt i gang et arbeid med en ny plan mellom  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Det betyr at dere mener at det er behov for å gjøre noe drastisk der?

 – Ja vi er nødt til å gjøre noe på hvordan vi får mer innovasjon og mer nyskaping ut av de midlene vi bruker til dette.

Hun vil lage en enklere og mindre byråkratisk organisasjon.

– Det tror jeg er blant de tingene næringslivet ønsker seg mest av alt.

Kan du si litt om hvor viktig Innovasjonsbørsen er for gründere for å få inn kapital?

 – Dette er en idé og tanke om at vi skal klare å koble kapital og gründere bedre sammen enn det vi gjør i dag. Vi vet at såkornkapital går inn i en fase som ofte er litt senere i prosessen, enn det som mange gründere trenger. Få de folkene som har penger og de som har de gode prosjektene til og møtes – det er et viktig formål, sier statsminister Erna Solberg til 3in.

Se hele intervjuet med statsminister Erna Solberg på 3in-TV. Klikk her

 

 

 

3 COMMENTS

  1. […] må vi begynne med ågjøre som Israel og tenke som Storbritannia.  Vi må som andre nasjoner dra dit og lære hvordan vi skal livberge oss i fremtiden, og slutte med kaste bort tiden med å syte over israelske […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here