EIF, DNB og Innovasjon Norge inngikk i går to viktige avtaler som skal styrke finansieringen av små og mellomstore bedrifter i Norge. Samarbeidet gjør at Innovasjon Norge kan låne ut hele 6,4 milliarder kroner mer, til bedre vilkår til bedrifter som er engasjert i grønn omstilling, innovasjon og vekstprosjekter.

– Dagens lansering markerer et viktig skritt fremover i å støtte oppstarts- og vekstmiljøet i Norge, sa næringsminister Cecilie Myrseth da avtalen ble signert i Innovasjon Norges lokaler med InnoMag tilstede i lokalet.

Konkret signerte Innovasjon Norge, DNB og Det europeiske investeringsfondet (EIF) to avtaler som gir mulighet for å støtte rundt 1600 små og mellomstore bedrifter. Garantier fra EIF, støttet av InvestEU-programmet, vil gjøre det mulig for Innovasjon Norge å låne ut mer enn 3,5 milliarder kroner til grønn omstilling, innovasjon og høy vekst. Ordningen er tilgjengelig umiddelbart.

Avtalene omfatter også en garantiordning for private banker som vil forbedre tilgangen til finansiering. Garantien fra EIF gjør det mulig for bankene å bidra med inntil 2,9 milliarder kroner i kreditter og lån med gunstige vilkår, blant annet lavere rente, gjennom vekstgarantiordningen. Dette initiativet retter seg mot de behovene innovative bedrifter i vekstfasen har, og sikrer at de økonomiske ressursene for å ekspandere og utvikle seg videre er tilgjengelige.

– Gjennom disse nye avtalene under InvestEU-programmet er vi stolte av å støtte Innovasjon Norge i å utvide sine utlånsmuligheter betydelig. Dette samarbeidet vil gi viktig finansiering til små og mellomstore bedrifter, fremme grønn omstilling, innovasjon og bærekraftig vekst i Norge, uttalte EIF’s finske sjef Marjut Falkstedt i en kommentar tydelig glad for å kunne bidra til forsterket innsats på dette området.

Betyr betydelig mer penger til norske virksomheter

EIF-garantien er en del av InvestEU-programmet, som har som mål å stimulere investeringer, innovasjon og jobbskaping i hele Europa, med sterk vekt på bærekraft og digitalisering.

– Partnerskapet med EIF under InvestEU-programmet er en milepæl. Med disse garantiene kan vi tilby enda gunstigere vilkår til bedriftene, slik at de kan gjennomføre sine ambisiøse prosjekter innen innovasjon og grønn omstilling, sa en tydelig stolt administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge da signeringen var unnagjort.

EIF-garantien vil mobilisere lån på opptil NOK 2,5 milliarder, slik at DNB kan gi kundene tilgang til finansiering med gunstige vilkår.

– Som den første norske banken i InvestEU-programmet får vi nå enda større muligheter til å støtte økt innovasjon og grønn omstilling hos norske bedrifter, og fremme vekst og utvikling på tvers av bransjer, sier Kjerstin Braathen, administrerende direktør i DNB i en kommentar.

– Dette viser den løfteevnen som ligger i å ha en stor norsk bank, og vi ser fram til å samarbeide med EIF under InvestEU-programmet. Dette partnerskapet markerer en tydelig milepæl i vår forpliktelse til å støtte Norges bærekraftige og digitale fremtid. Ved å fasilitere tilgangen til mer gunstig finansiering hjelper vi norske selskaper med å være mer innovative, vokse og bidra til en sterkere økonomi, sa hun videre.

I følge DNB’s Kjerstin Braathen gjør InvestEU-garantien det mulig for DNB å bidra med lån til opptil 250 bedrifter for å akselerere investeringer i grønne og digital transformasjon.

Både DNB’s konsernsjef Kjerstin Bråthen og EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandville var fysisk til stede ved undertegningen av avtalene, og sistnevnte var også glad for avtalen:

– InvestEU-programmet er et utmerket eksempel på EU-Norge-samarbeid, og hvordan vår felles innsats bidrar til grønne og digitale overganger gjennom å fremme vekst og innovasjon. Norges deltakelse i InvestEU-programmet er muliggjort gjennom EØS-avtalen, som fortsatt spiller en viktig rolle i å fremme økonomisk velstand. Vi står sammen om vårt felles mål om å oppnå en mer robust økonomi som fungerer for alle og en bærekraftig fremtid.

EIF utformer, fremmer og implementerer instrumenter for egenkapital og gjeldsfinansiering og bidrar til å nå EUs mål om å støtte entreprenørskap, vekst, innovasjon, forskning og utvikling, grønn og digital omstilling og sysselsetting. Programmet består av tre komponenter: InvestEU Fund, InvestEU Advisory Hub og InvestEU Portal.

Vi i Innomag gratulerer både Innovasjon Norge, DNB og innovative norske SMB virksomheter i vekstfasen med avtalen og lover å følge med fremover.