Innovasjonsfest! Regjeringen Solbergs statssekretær, Eirik Lae Solberg fra Næringsdepartementet, klippet det røde sløyfebåndet, da “InnoBørs” ble offisielt åpnet under Future Insight 2020-konferansen torsdag.  En nasjonal møteplass hvor innovasjon møter kapitalen.

 

PÅ FUTURE INSIGHT 2020: Hans Christian Haugli, styreleder Innovation Forum Norway, Paulo Andrez, president EBAN, Eirik Lae Solberg, statssekretær Næringsdpartementet, Truls Berg, styreleder Movation og Cato Musæus, styreleder NorBAN Foto: Robert Walmann

 

Av Anita Fleime-Dahl 

Check! Innovasjonsselskapet Movation kom regjeringen i forkjøpet. De lovet å koble gründere og kapital i Sundvolden-erklæringen.

– Nå oppfyller vi et løfte i regjeringsplattformen, sier Truls Berg fornøyd. På nettstedet innobors.no kan gründere nå vise fram ideer til investorer. Forhåpentlig vis finnes det noen reddende engler der ute! Regjeringen jobber også videre med planer om å skaffe penger til oppstartsbedrifter. Risikokapital er et stort problem i Norge, hvor de rike helst satser i eiendom. Nå blir det lettere for Norges håpefulle som starter egen virksomhet å tiltrekke seg kunnskap, kapital og kompetansenettverk.

En god idé er ikke mye verdt uten kunnskap, kapital og relevant kompetanse. I Norge har mange gründere slitt med å skaffe tidlig-fase-kapital, i den sårbare oppstartsfasen. Dette er også årsaken til at regjeringen Solberg, i sin Sundvollen-erklæring, identifiserte nettopp behovet for en innovasjonsbørs.

«Som gründer med lite tid, gjør Innovasjonsbørsen det lettere for meg, ved å peke på aktuelle og interessante investorer. En bonus er også nettverket jeg får tilgang til», sier Sven Nico Eger Eppeland, gründer av Snappit. Han er en av de 20 første aktørene på nye InnoBørs.

 «Innovasjonsbørsen er et utmerket tiltak for å koble gründere med investorer som er åpne for å gjøre tidlige investeringer, og med industrielle aktører som kan være pilot-kunder for å gi dem en flying start. For oss som såkorninvestor vil dette være en viktig kilde til å finne fram til de beste gründerne – med ideer som har internasjonalt potensiale», sier Erling Maartmann-Moe, Partner i Alliance Venture – en av Norges mest kjente venturekapitalister.

Bak dugnaden står innovasjonsselskapet Movation, og et kobbel av noen av Norges mest innovative virksomheter. Det hele ledet an av Argentum, DNB, First Tuesday, Investinor, NorBAN, Nofas, Opera Software, Simula Research Centre, Start Norge, Gründerforeningen, i tillegg til Nyhetskanalen www.3in.no og Innovation Forum Norway.

For InnoBørs er det en styrke at så mange aktører har gått sammen om å støtte løsningen.

– Det er med stor glede at vi nå åpner InnoBørs for alle som ønsker det. Ikke bare representerer InnoBørs en langt enklere måte å synliggjøre at man er på jakt etter kompetent kapital, dette er også en betydelig arbeidsmessig innsparing som vi håper vil gjøre at flere oppstartsmiljøer lykkes, sier Truls Berg, generalsekretær i Innovation Forum Norway, styreleder i Movation og en av ildsjelene bak dugnaden.

I en innovasjonsbasert økonomi, er graden av nyskaping i økende grad et resultat av virksomhetenes samspill med sine omgivelser. Ideer, impulser og nye innovative virksomheter dukker opp i et stadig økende tempo, og alle trenger de noen som bistår.

– Vi er overbevist om at økt tilgang på kompetent kapital, relevant kunnskap og gode kontakter er nøkkelen til å skape mer innovasjon i Norge. Vi er imponert over det engasjementet gode hjelpere og innovative virksomheter har utvist og anser InnoBørs som et viktig bidrag til et smartere Norge, sier Truls Berg.

Inspirasjon for fremtiden

Future Insight-konferansen i Oslo Millitære Samfund samlet investorer, gründere, politikere og debattdeltakere fra fjern og nær. De 150 påmeldte fikk servert nye ideer i gamle omgivelser.

På talerstolen sto blant andre Paulo Andrez, president i EBAN, Joshua Kauffman og trendforsker Adjedj Bakas.

Konferansen ble avsluttet med en paneldebaatt hvor kapital og eierskap – innovasjon og virkemidler sto i fokus. I panelet satt Gunnar Gundersen fra næringskomiteen på Stortinget, Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita, Cato Musæus, styreleder NorBAN, Hans Martin Vikdal, divisjonsdireltør Innovasjon Norge, Lars Henrik Krogh, daglig leder Nofas og Steinar Hoel Korsmo, president og CEO Seed Forum Global. (Et mannetungt panel pga kvinneforfall).

Se hva de sa på 3in-TV

Future Insight 2020-konferansen på 3in-TV.  Sendestart: fredag 14. mars kl 18.00.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here