Det begynner å bli lenge siden rekruttering av jenter til realfag og teknologiske fag kom på dagsorden i utdanningssektoren, men selv om jenteandelen øker er de fortsatt i fåtall i klasserommet. 

Sabine Seljeseth (19) går første året på dataingeniør ved NTNU. – Jeg valgte dette studiet fordi jeg generelt er interessert i data, og tilbringer mye tid foran datamaskinen, så hvorfor ikke gjøre det til en karriere, sier Seljeseth.

– Jeg tenkte også det var et lurt valg for fremtiden i og med at verden går i den retningen den gjør.

Et godt studiemiljø

Seljeseth har selv vokst opp i Narvik, men hadde hørt mye positivt om NTNU og Trondheim som studentby, og dermed var det et enkelt valg da hun skulle søke videre utdanning. I høst pakket hun sakene sine og flyttet sørover.

– I klassen er vi totalt 95 studenter, hvorav cirka 20 er jenter og resten er gutter, forteller Seljeseth, men sier hun ikke føler noe særlig på at hun er en av få jenter i klassen, da de fleste er veldig inkluderende, uavhengig av kjønn.

– NTNU tilrettelegger veldig for jentene som søker. Vi hadde blant annet en egen velkomstdag, dagen før studiet startet, bare for jentene. I tillegg har de ofte arrangementer der jentene som går ingeniørfag kan sosialisere med hverandre.

Mannsdominert yrkesfelt

Seljeseth har enda ikke bestemt seg for hva hun ønsker å jobbe som, men har en stor interesse for VR-teknologi og spillutvikling.

Hva tenker du om å søke jobb i et mannsdominert yrkesfelt?

– Jeg håper jo at de velger den som er best kvalifisert til jobben uavhengig av kjønn, men jeg tror nok det er en fordel å være kvinne. Som kvinne i et yrkesfelt som er såpass mannsdominert skiller jeg meg nok litt ut på jobbmarkedet, sier hun, og håper at arbeidsgivere som er interessert i å jevne ut arbeidsplassen vil derfor velge kvinner framfor menn selv om de er like kvalifisert for jobben.

Les mer: Millennials – det store genereasjonsranet

– Jeg vet ikke helt hvorfor så få jenter velger teknologiske fag, kanskje det har noe med interessen for teknologi å gjøre, eller at noen er redd for å søke fordi studiene er såpass mannsdominerte. Men hvis noen tenker på å velge teknologiske fag, så sier jeg bare kjør på.

– Uansett om du helt uerfaren i emne så lærer man fort, og hvis du er bekymret for at det skal være tøft på et studie med masse gutter, så tar i allefall NTNU jentene ekstra godt imot, sier Seljeseth.

Kvinner må være med å forme fremtiden 

Det er viktig at begge kjønn er med på å utvikle morgendagens teknologi, mener Line Berg, Leder i Jenteprosjektet Ada ved NTNU.

– Teknologi er jo for både kvinner og menn og bør derfor utvikles av både kvinner og menn, sier hun.

Kvinneandelen som velger teknologiske fag har økt de siste årene.

– Når det kommer til datateknologi som Sabine går var det kun fem prosent kvinner i hovedopptaket i 2007, i fjor lå det på 27 prosent og i år er vi oppe i 29,3 prosent kvinner på datateknologi, sier Berg.

– NTNU gjør mye for å øke kvinneandel på teknologistudiene våre, skriver rektor Gunnar Bovim i en melding til InnoMag. Foto: NTNU

Kjønnsbalanse

– Mangfold skaper bedre innovasjon, sier Berg og mener at mangel på mangfold kan føre til færre kritiske spørsmål.

– Mangel på mangfold kan føre til ubalansert forståelse av bruker. Hvis vi skal rekruttere de beste, så må vi jo rekruttere fra hele befolkningen og ikke bare deler av den, sier Berg.

Les mer: Hvis du fra du er liten hører at jenter ikke egner seg til teknologi, begynner man å tro på det

– Flere og flere kvinner søker seg til teknologi. Men det tar tid å snu stereotypier og en kultur, avslutter hun.