Liv Freihow flytter på seg etter og trer inn i rollen som Chief Communications and Public Affairs Officer i den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX). Hun går inn i den nye stillingen etter 14 år som direktør i IKT Norge. 

Mye av Freihows jobb vil bestå i å «oversette» kryptospråket og gjøre det mer tilgjengelig for publikum. – For mange er digitale penger og kryptovaluta fortsatt et mysterium, og jeg håper å gjøre det mer forståelig og tilgjengelig for flere, sier hun.

Brobygger

– Bransjen har mye å gå på når det gjelder å forklare hva kryptovaluta er og hvordan det kan brukes. Det vil jeg gjerne bidra til.

Etter mange år i skjæringsfeltet mellom finans, teknologi og politikk var det de store omveltningene i finans som lokket henne over til NBX.

– Det er en fantastisk spennende tid å jobbe med digital finans. Det er liten tvil om at digitale valutaer og blokkjedeteknologi er fremtidens finansielle infrastruktur. NBX skal være en brobygger mellom denne nye verden og tradisjonell bank og finans, sier Freihow.

Spille på lag med teknologien

Freihow ser mange likheter mellom sin tidligere arbeidsgiver IKT-Norge og NBX: Små miljøer med lik kultur. Hun mener at alle store omveltninger innen teknologi møter motstand: – Vi er bare i støpeskjeen når det gjelder digitale valutaer her i Norge, og vi er på vei inn i en spennende fase. Myndigheter, bedrifter og investorer som har holdt fokus på krypto og skjønt at teknologien har kommet for å bli, ligger et hestehode foran andre.

Liv Freihow er utdannet ved London School of Economics and Political Science, hvor hun har en MA i Globalization and Media i tillegg til en MSc fra University of Southern California i Communication Management.