Gjør supernett til valgtema!

Igjen diskuterer vi i IT-bransjen offentlige ”supernett”, men lite vil skje før temaet kommer høyere på den politiske dagsorden.  I valgåret 2013 tror vi dette kan endre seg, når sårbarhet og samfunnsberedskap vil stå sentralt. Vi kan lære mye av Storbritannia, der supernettet allerede er en realitet.I Norge diskuterer vi med jevne mellomrom den fragmenterte offentlige IT-infrastrukturen, og hvordan hundrevis av nett er en reell barriere for besparelser i milliardklassen, utvikling av bedre offentlige tjenester og redusert sårbarhet. I andre  land gjør de noe med det.  
Det britiske forsvarsdepartementet går nå fra 19 separate nettverk til ett enkelt forsvarsnett, designet og driftet av en leverandør. Besparelsene er ventet å bli 7 milliarder over 10 år. Dette skjer innenfor det store Public Services Network-prosjektet, et ”nettverk av nettverk”  for offentlig sektor, som syr sammen eksisterende kommersielle nettverk i et offentlig supernett. På toppen av dette utvikles en markedsplass som skal gi kommersielle muligheter for IT-bransjen og besparelser for offentlig sektor, hvor sertifisering av leverandører er en viktig del. 

Britenes Public Services Network PSN vil endre måten statsforvaltningen, lokale myndigheter og ”den tredje sektor”, som inkluderer frivillige organisasjoner og privat-offentlige virksomheter, kjøper og bruker IKT. Gjennom teknologiske standarder og tjenestestandarder skal nettverket bidra til betydelig effektivisering for alle ansatte i offentlig sektor. Telefoni- og datatjenester skal leveres sømløst til alle deler av offentlig sektor uavhengig av lokasjon, via en lukket variant av det åpne internettet.  Målet er at nettverket skal bidra til besparelser på mer enn 5 milliarder kroner årlig fra 2014, tilsvarende drøyt 3% av britenes årlige offentlige IKT-budsjett på 150 milliarder kroner. I 2014 er målet at nettverket skal betjene 80% av brukerne i offentlig sektor.

Vi merker oss at Storbritannias utgangspunkt likner mye på vårt eget, med en sterk fragmentering av infrastrukturen. Fragmenteringen er problematisk fordi informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blir stadig mer gjennomgripende i effektiv forvaltning og produksjon av offentlige tjenester. Regjeringen har i sin strategi for fornying av offentlig sektor understreket sammenhengen mellom utvikling av offentlig sektor og sikringen av velferden i Norge. IKT er et viktig virkemiddel i fornyingsarbeidet og i stadig sterkere grad en forutsetning for velferdsstaten, mener Regjeringen. Innenfor helsesektoren er en modernisering av den offentlige IKT-infrastrukturen avgjørende for å nå helsepolitiske mål om kvalitet, effektivitet og helhetlige pasientforløp. Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er et satsingsområde, men utviklingen går ikke raskt nok i forhold til de utfordringene og effektiviseringskravene sektoren står overfor. En av grunnene er at man fortsatt ikke har en enhetlig IKT-infrastruktur som plattform for mye av det arbeidet som skal gjøres, og at vi fortsatt bruker mye av samfunnets ressurser på infrastruktur – ressurser som kunne vært anvendt på langt mer verdifull måte.

Vi er på vei inn i et valgår, der behovene i offentlig sektor – og fordelene et supernett kan levere – burde bidra til å sette temaet på dagsorden. I 2013 vil sårbarhet og beredskap være et sentralt tema, i alt fra helsesektor til politi og forsvar. På mange områder er teknologi og verktøy for samhandling bindeleddet i en god beredskap. Med den enorme utviklingen som skjer med utrulling av fiber over hele landet, har vi de tekniske forutsetningene på plass for å bygge en rasjonell og fremtidsrettet IKT-plattform for det offentlige. IKT-bransjen klør kollektivt i fingrene etter å begynne et arbeid med sunn konkurranse på en moderne plattform, til beste for samfunnet. Det vi trenger nå er politikere som mener at milliardbesparelser, bedre offentlige tjenester og redusert sårbarhet er verdt å diskutere. Vi tror nemlig velgerne ser poenget.

Per Morten Torvildsen, viseadministrerende direktør Broadnet

Broadnet arrangerer fiberdagen 2013! Les mer om arrangementet her

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *