Sitter du på løsningen på sentrumsdøden i Vang? Vet du hvordan Lund kan styrke konkurranseevnen til kommunens hjørnesteinsbedrifter? Kan du stoppe fraflytting i Lebesby? 

Vi har 147 distriktskommuner i Norge. Mange strever med velkjente problemstillinger, som avfolkning og mangel på levende sentrumsgater, kulturtilbud og attraktive arbeidsplasser.

– Dersom lokalt og nasjonalt næringsliv og kommunene jobber sammen, kan de finne innovative og bærekraftige løsninger på utfordringer som deles av store deler av landet. Mens dette kan gi en betydelig gevinst til enkeltkommuner, vil overføringsverdien til resten av Distrikts-Norge kunne bli uvurderlig, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hun er leder for innovasjonsprogrammet Gnist, som er inne i sitt andre virkeår. En sentral del av Gnist-programmet er en behovsdrevet innovasjonskonkurranse, og i år er det altså Lund i Rogaland, Vang i Innlandet og Lebesby i Troms og Finnmark som har blitt plukket ut blant 42 kommuner som søkte om å få være testarenaer for innovasjon og nyskaping.

– Dette er kommuner som er villige til å gå nye veier for å løse sine utfordringer. Nå leter vi etter kreative og fremtidsrettede løsninger på konkrete problemstillinger i hver av de tre kommunene. Alle kan sende inn forslag – store selskaper, oppstartsbedrifter, enkeltpersonsforetak og frivillige organisasjoner, sier Kock Hansen.

Inviteres til innovasjonsverksted

De tre kommunene har ulike utfordringer: Lebesby ønsker å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Lund vil skape fysiske og digitale arenaer der kommunens hjørnesteinsbedrifter kan samhandle med innbyggerne. Vang ønsker å utforske fremtidens boligmodeller og skape et levende og attraktivt sentrum.

Deltakere i konkurransen blir invitert til digitale verksteder i april, hvor de kan bli bedre kjent med kommunene og deres forventninger og behov. Fristen for å sende inn løsningsforslag er 7. juni 2021. De to beste løsningene i hver kommune mottar 150 000 kroner til videre konseptutvikling.

– For de som deltar i innovasjonskonkurransen ligger det mange potensielle gevinster, som å komme tett på andre innovasjonsmiljøer og samarbeide med andre aktører enn man er vant til. Du får også jobbet tett på offensive og nyskapingsivrige kommuner. På den måten kommer man fram til nye løsninger og avdekker nye forretningsmuligheter, sier Kock Hansen.

Fant nøklene til distriktene

I fjor ledet innovasjonskonkurransen til spennende nyskapingsprosjekter i Utsira kommune i Rogaland og på Norefjell i Krødsherad kommune i Viken. Dette er Pick App et godt eksempel på. I fjor startet gründerbedriften opp med varelevering i Oslo-området. Gjennom et tett og tverrfaglig innovasjonssamarbeid på Norefjell har Pick App funnet nøkkelen til hvordan de kan levere relevante tjenester og tilføre verdi til lokalsamfunn hvor som helst i landet.

– Du kan trygt si at det har åpnet dører for oss. Det har gitt oss sjansen til å etablere en egen nisje på Norefjell, og nå arbeider vi med å bygge opp lignende tjenester i andre deler av Norge. Hit ville vi aldri kommet ved å bare holde oss i hovedstaden, sier Pelin Smines, administrerende direktør i Pick App.

Annerledes, nyttig innovasjon

Det var Olav Madland som trakk Pick App ut av komfortsonen og opp i fjellheimen. Selskapet han leder, Applied Autonomy, var med på å vinne innovasjonskonkurransen på Norefjell i samarbeid med Sigdal Utvikling, GoMobile og Vygruppen. I vinnerbidraget beskriver de fire samarbeidspartnerne sin visjon for en testarena på Norefjell, der et av målene var å gjøre hytteturister og fastboende mindre avhengig av bilen.

– Det handler om å løfte blikket opp fra det du driver med i det daglige. Vi ønsker å komme fram til innovative løsninger som er annerledes, som svarer på reelle problemstillinger og som folk opplever som gode og nyttige. Vi har satt sammen et konsortium med mange aktører som utfyller hverandre. Pick App var noen vi virkelig ønsket å ha med, sier Madland.

Vil være mindre bilbundet

I Krødsherad kommune er bilen konge. Har du ikke bil, kommer du deg ingen steder, og i alle fall ikke opp på fjellet. Denne bilavhengigheten blir dermed også overført til alle som har hytte på Norefjell. I én undersøkelse svarer 6 av 10 at de ikke ville trengt å ha med bil dersom de fikk varelevering til hytta.

– I hovedstaden er det mange muligheter dersom du ikke har bil. I Krødsherad var det ingen andre aktører i bildet. Men også her er det mange som gjerne skulle brukt bilen mindre, og som er åpne for å prøve noe nytt. Dessuten skjønte vi fort at en del av de potensielle kundene våre på fjellet allerede er kunder i Oslo, sier Pelin Smines i Pick App.

Etter litt over én måned i pilotmodus har tjenesten nær 100 registrerte brukere, helt uten å ha drevet aktiv markedsføring. Smines forteller at folk er veldig fornøyde, og at nye kunder kommer til hver dag takket være jungeltelegrafen.

Vi gjør oppmerksom på at mye av innholdet er hentet fra en pressemelding fra Pressenytt.