Det faktum at ordfører Lene Conradi og nye Asker kommune går i bresjen som verdens første kommune som bygger sin strategi på FN’s 17 bærekraftmål som veiviser mot fremtiden er i ferd med å høste internasjonal oppmerksomhet. 

Tirsdag denne uken ba den indiske åndelige lederen Sri Sri Ravishankar spesielt om å møte Askers ordfører. Han hadde plukket opp at Asker kommune gjør spennende grep. InnoMag’s redaktør fikk være flue på veggen i det som ble en god samtale mellom to ledere opptatt av å se fremover.

Sri Sri Ravishankar er ingen hvem som helst.  I følge Forbes er han Indias femte mest mektige leder, og med over 450 millioner følgere i til sammen 156 land var det en spirituell og åndelig leder med globalt perspektiv vi møtte.

Lene Conradi, Asker’s karismatiske ordfører (Høyre) har i en av Norges blåeste kommuner fått med seg både politikere og administrasjonen på nye tanker. I stedet for å hive på et par setninger om at de er for grønn utvikling har de i stedet valgt FN’s 17 bærekraftmål som selve fundamentet og bærebjelken for den nye storkommunens målbilde.

På en spennende måte har de både politisk og rent praktisk definert bærekraftmålene, innovasjonskraft, samskaping og medborgerskap som bærebjelker for det kommunale «nybygget». Dette er nå i ferd med å få internasjonal oppmerksomhet, ikke dårlig av en kommune som for tiden er midt i en fusjonsprosess og som ved nyttår blir blant Norges 10 største kommuner med nesten 100 000 innbyggere.

Det er ikke bare Sri Sri Ravishankar som har fått med seg at Asker leder an, i fjor var Askers rådmann Lars Bjerke i finalen i Dubai som en av 6 utvalgte innovasjonskommuner i hele OECD området.

I arbeidet med å legge FN’s bærekraftmål til grunn for den nye kommunen var det sikkert ingen ulempe at Lene Conradi selv har sittet i to av FN’s rådgivende grupper i tiden frem til det berømte Paris vedtaket som ga oss de 17 bærekraftmålene.

– For oss er innbyggermedvirkning og nye samhandlingsarenaer essensielt for å få nye Asker til å lykkes, – og i det arbeidet er FN’s 17 SDG mål til god hjelp.

Det er ikke bare en holistisk tilnærming. arbeidet engasjerer også de unge, – og de er viktige for oss, smiler Lene Conradi forklarende.

– Oss bekjent er vi den første kommunen som har lagt FN’s bærekraftmål til grunn for vårt arbeid, – og vi er godt i gang med å lokalisere målene på måter som fornyer, forenkler og forbedrer vår tilbud til våre innbyggere, fortsetter hun.

– Kunnskap tilhører oss alle og visdom må nå globaliseres på samme vis som vi har globalisert mat, teknologi og klesindustrien, legger Sri Sri til.

– Det er viktig å huske på at vi er til for innbyggerne- ikke omvendt! avslutter Lene Conradi før hun haster hjem til Asker for å arrangere middag for Asker Frisk’s hockeyhelter som nylig vant NM gull.

Asker har åpenbart lagt listen høyere enn NM gull for sin innovative satsning! Da er det jo morsomt at en av de største spirituelle lederne i verdens største demokrati applauderer Askers satsning på innovasjon, samspill og nye bærekraftige ideer.

På tide vi våkner opp i Norge også?