Til tross for pandemien nådde antallet europeiske patentsøknader i 2020 nesten rekordnivået fra 2019. Det viser ferske tall fra det europeiske patentverket (EPO). Selv om antallet patenter i Norge er uendret fra 2019 til 2020 er det ingen tvil om at betydningen av IPR er økende.

I Open Innovation Lab’s neste workshop som går av stabelen onsdag 24. mars, kommer IPR-eksperten Håkon Tysnes Kaasin fra IPR-byrået Bryn Aarflot. Tysnes Kaasin vil dele sin kunnskap og erfaring om hvordan man effektivt kan verne om ideer på måter som kan gi milliongevinster. Ett av temaene han vil ta opp er nettopp når du bør patentere og når du bør unngå det. Du kan lese mer om workshop’en her.

EPO mottok totalt 180 250 patentsøknader i 2020. Det kom inn flest søknader innenfor medisinsk teknikk, mens legemidler og bioteknologi var de raskest voksende områdene. Patentstatistikken viser i korte trekk:

  • Oppfinnelser innen livsvitenskap øker, digital teknologi holder seg sterk, mens transport går ned
  • USA toppet listen over opprinnelsesland med flest søknader (44 293), etterfulgt av Tyskland (25 954), Japan (21 841), Kina (13 432) og Frankrike (10 554).
  • Kina og Sør-Korea hadde størst vekst i antall patentsøknader
  • Det kom færre patentsøknader fra Europa. Finland, Frankrike og Italia hadde størst vekst av de europeiske landene.
  • Samsung, Huawei og LG topper listen over søkere
  • Fem europeiske selskaper er på lista over de 10 selskapene med flest patentsøknader.
  • Det er store forskjeller mellom teknikkfelt og opprinnelsesland

– Vi ser ennå ikke de langsiktige effektene av pandemien, og kan ikke forutsi patent-trendene fremover, men vi vet at innovasjon, forskning og vitenskap bidrar til en sunnere verden, og til sterkere og mer bærekraftige økonomier, sier EPOs president António Campinos i en kommentar.