-Dersom du er såre fornøyd med måten du driver virksomheten din på i dag, har du ingen fremtid. Innovasjon er ikke noe du kan velge bort. Morgendagens vinnere er de som lærer raskest, og som er flinkest til å implementere den nye lærdommen på verdiøkende vis.

Slik formulerte de seg, Erik Kjiær fra Deloitte og Harvard-professoren Robert Wolcott, som var hovedinnleder under markeringen av Innovasjonsdagen 2022 i Oslo, arrangert av Inspirator. Wolcott er leder for World Innovation Forum, så han vet avgjort hva han snakker om. Ikke overraskende fikk han massiv applaus fra en lydhør forsamling av Norges beste innovatører.

Posten Norge vant igjen
Det var et særdeles tettpakket program de fremmøtte ble presentert for, med mer enn et 20-talls foredragsholdere, stødig ledet av TV-kjente Erik Wold og Open Innovation Lab of Norway sjefen, Truls Berg.

-Jeg har som markedsidé å lede forsamlinger og snakke til dem, innledet Wold, før han innrømmet at jobben han gikk til på Innovasjonsdagen, som nå endelig kunne arrangeres rent fysisk, ubetinget var den han hadde fått forberedt seg best til:

-Det var vel i 2019 vi først begynte å snakke om at jeg skulle lose dere gjennom dagnes program, men pandemien har vært en utfordring både for min egen businessmodell og for Innovasjonsdagens rent fysiske gjennomføring, erklærte Wold til et humrende publikum.

Over 100 ivrige innovatører hadde benket seg – endog noen på ekstra innbrakte stoler – for å få med seg dagens program.

Etter den fengslende innledningen fra Wolcott var det tid for prisutdeling, og det var intet mindre enn imponerende, det juryformann Berg kunne fortelle: Hvert år rangeres nemlig de 25 mest innovative selskapene her i landet, og i år, som de to foregående årene var det Posten Norge som stakk av med den gjeveste plassen. Berg fikk med seg professor Wolcott til å overlevere prisen til adm. dir. Tone Wille, som ydmykt takket for prisen, og understreket at innovasjonsarbeidet er en viktig og strategisk del av Postens virksomhet.

Tettere til markedet
Temaet for årets Innovasjonsdag var «innovasjon som konkurransefordel», og nettopp dette var hovedinnholdet i Wolcotts innledning: Han viste til at pandemien har vært med på å skape disruptive prosesser på flere arenaer, og at den pågående krigen i Ukraina har forsterket dette:

-Det vi nå ser, er at tekniske løsninger flytter «production of value» mye nærmere til øyeblikket da folk ønsker å handle, og bedriftene tilpasser seg dette. La meg ta et eksempel: Se på amazon.com som har integrert et forventet handlingsmønster inn i sin distribusjonspolitikk. Når en av oss gjentagne ganger går inn for å se på en fiskestang kona ikke vil vi skal kjøpe fordi den er for dyr, fanges dette opp av algoritmene hos amazon, og nettopp et utvalg av denne type fiskestang sendes til et distribusjonssenter i nærheten av den som søker. Når så kjøpet skjer – for det gjør det jo – kan de levere innen 24 timer, og vi er alle mektig imponert. Men det kan de gjøre fordi de har flyttet tilbudet av varer svært mye nærmere beslutningstidspunktet. Dette er ett av flere tiltak alle bedrifter må gjøre i tiden som kommer, forklarte han. For mens man i de seinere årene har vært vant til å ha gigantiske produksjonsanlegg som kanskje ligger langt unna markedet, er dette en businessmodell som er under press:

-Vi kommer fortsatt til å ha slike anlegg, men i tillegg vil man se at det bygges lokale, mindre anlegg. Det skyldes både folks ønske om å støtte opp om sine lokale næringslivsaktører, og også det faktum at det er billigere å bygge mindre anlegg. Anlegg som kan oppføres raskere, og være mer fleksible. Det vi må stille oss spørsmål om, er hva vi kan bruke den tilgjengelige teknologien til – som vi ikke har kunnet gjøre før, utfordret han forsamlingen med.

IT vil også måtte innoveres radikalt
Wolcott avga også IT-selskapene en visitt: Han sammenlignet evnen til å kunne jobbe med koding av ny software med å kunne gammelgresk: Det er svært imponerende, men vil ikke kunne brukes til noe som helst. «No code/low code»-bevegelsen brer kraftig om seg, og skaper muligheter vi tidligere bare kunne drømme om. Mens man før måtte regne med om lag 18 måneder fra initiell fase i et større IT prosjekt til du forhåpentligvis fikk en løsning som i alle fall var i nærheten av det du ønsket deg, kan man nå få en perfekt løsning på halvannen uke.

Wolcott var opptatt av at forventningene våre vil endres i takt med mulighetene, og så for seg at for eksempel «on demand farmaceuticals» er rett rundt hjørnet. I stedet for å ha lange distribusjonslinjer og uforutsigbarhet for produsentene, vil man for mange medisiners vedkommende kunne spesiallage dem «on demand», avsluttet han.

Innomag kommer tilbake med flere spennende reportasjer om Innovasjonsdagen 2022, som ble avsluttet med en seilas i Oslofjorden for deltagere som i sannhet kom fra fjern og nær: Fra Dubai, Los Angels og New York via Silicon Valley til Brumunddal og Ålesund.