Innovasjon vil feile uten en strategi. Og bare toppledelsen kan lykkes med å sette en slik strategi ut i livet, mener innovasjonsprofessor Gary Pisano. 

(Artikkelen er presentert på vegne av Innovation Forum Norway).

Det finnes mange resepter på hvordan en kan drive innovasjon. Og du kan feile selv om du tar i bruk gode og velprøvde verktøy og metoder.

– Problemet er at en organisasjons evne til å innovere stammer fra innovasjonsystemet: en samlet sett av avhengige prosesser og strukturer som dikterer hvordan selskapet søker etter nye problemer og løsninger, gjør ideer om til forretningskonsepter og produktdesign og velger hvilke prosjekter som skal finansieres, skriver Harvard-professor Gary Pisano i en artikkel i Harvard Business Review.

Hans poeng er at ulike “best practice”-løsninger har ulike fordeler og ulemper, og at hver løsning krever en rekke komplementære endringer i organisasjonens innovasjonssystem. Samtidig advarer han mot å tro at mislykkede innovasjonsprosjekter kun handler om manglende evne til å utføre.

– Et selskap uten en innovasjonsstrategi vil ikke klare å gjøre disse avveiningene og sette sammen elementene i innovasjonssystemet, mener Pisano. 

Han ramser opp ulike innovasjonsmetoder som gode, men isolert sett utilstrekkelige: å bygge opp team utenfor organisasjonen, fremme de interne endringsagentene (intraprenørene), sette opp en venturekapital-arm, inngå eksterne allianser, omfavne åpen innovasjon, samarbeid med kunder eller innføre rask prototyping av nye løsninger.

Må starte på toppen

Hvem er det så sitt ansvar å legge strategien? Pisano nøler ikke på det spørsmålet:

– Svaret er enkelt: de øverste lederne i organisasjonen. Innovasjon berører nær sagt alle funksjoner. Bare de øverste lederne kan orkestrere slike komplekse endringer. De må ta hovedansvaret for prosess, struktur, talent og hvordan organisasjonen jobber for å finne innovasjonsmulighetene, føre ideene over i konsepter og å bestemme hva som skal gjøres, argumenterer Pisano.

Han lister opp fire essensielle oppgaver for å implementere en innovasjonsstrategi:

1. Svare på spørsmålet: Hvordan skal innovasjon skape verdi for våre kunder og for vårt selskap? og så forklare det til organisasjonen.
2. Lage en overordnet plan for å allokere ressurser til ulike former for innovasjon
3. Styre “trade-offs”. Alle funksjoner vil naturlig argumentere for egeninteresser, og bare de øverste lederne kan gjøre valgene som er best for hele selskapet.
4. Innse at innovasjonsstrategien må utvikle seg. Alle strategier er hypoteser som testes mot markedet, teknologiene, reguleringene og konkurrentene. På samme måte som produktdesign må utvikles, må også innovasjonsstrategiene. På samme måte som innovasjonsprosessen selv, utvikles en innovasjonsstrategi gjennom kontinuerlig eksperimentering, læring og tilpasning.

Har du noe å lære? Kjenner du til virksomheter som lykkes med en slik innovasjonsstrategi? Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor!

Les hele artikkelen her!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here