Styret ved Universitetet i Oslo har nå vedtatt hvem som skal få Utdanningsprisen, Forskningsprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og UiOs pris for yngre forskere i 2021.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, får Innovasjonsprisen for sitt arbeid med skattefradragsordningen SkatteFUNN.

– Det er hyggelig å få prisen og ekstra hyggelig at den bidrar til oppmerksomheten rundt samfunnsvitenskapenes viktige rolle når det gjelder innovasjon.  Innovasjon handler om langt mer enn “ting”, sier professor ved Økonomisk institutt Karen Helene Ulltveit-Moe.

SkatteFUNN

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Ulltveit-Moe har i mange år forsket på FoU- og skattepolitikk, og var som medlem av det regjeringsoppnevnte FoU-utvalget med på å utforme denne ordningen. SkatteFUNN er i dag en sentral del av den norske FoU-politikken og et meget godt eksempel på forskningsbasert samfunnsinnovasjon. Ordningen har også fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, og kom på 2. plass av 83 evaluerte tiltak da Europakommisjonen i 2014 gjorde en studie av beste praksis i utviklede land innen FoU-skatteincitamenter.

Ekstraordinær innsats

– ­­Særlig i et unntaksår er det viktig å markere ekstraordinær innsats. Prisene illustrerer både kvaliteten, bredden og aktualiteten i UiOs virksomhet, og det er seks verdige vinnerne. Mine varmeste gratulasjoner til hver og én! Vi ser fram til en senere markering, for å høre mer om prisvinnerne, deres innsats og engasjement, sier rektor Svein Stølen.