Investeringsfond på 20 milliarder legges til Stavanger-regionen

Investeringsfondet Fornybar AS skal forvalte opptil 20 milliarder kroner, og vil forhåpentligvis skape flere nye arbeidsplasser i regionen.

– Regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for å kunngjøre at selskapet skal ligge i stavangerregionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Selskapets formål vil være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

I tillegg til stavangerregionen har bergensregionen og trondheimsregionen vært vurdert som aktuelle for lokaliseringen av det nye selskapet. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge selskapet til stavangerregionen og begrunner det med at regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, samt sterke og kompetente investeringsfond.

– Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med hjemlige selskaper ut i verden, sier Søviknes.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »