Regjeringen gir totalt 38,7 millioner kroner i tilskudd til åtte nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og kan bidra til å flytte mer gods fra vei til sjø. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. Det er et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Stor interesse for tilskuddsordningen

Kystverket forvalter tilskuddsordningen.

I september 2023 lyste Kystverket ut ny runde med tilskudd for å støtte prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Kystverket mottok totalt 17 søknader innen søknadsfristen 1. november.

De åtte prosjektene som får tilsagn omfatter fem fiskerihavner i Finnmark, én i Troms, én i Nordland og én i Trøndelag. Blant prosjektene som får tilsagn finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

Kystverket lyser allerede i neste uke ut nye tilskuddsmidler for kommunale fiskerihavnprosjekter med søknadsfrist 1. mars 2024.

Oversikt over første tilsagn i 2024. Tall i kroner eks. mva.

Kommune Fiskerihavn Totalkostnad Tilsagn Tiltak
Finnmark
Gamvik Mehamn 31 300 000 14 250 000 Fast kaianlegg
Lebesby Lebesby 3 397 200 1 698 600 Flytebrygge og bølgedemping
Hammerfest Leirvika 6 300 000 3 150 000 Fast kaianlegg
Måsøy Havøysund 7 600 000 3 800 000 Flytebrygge
Alta Urnesbukta 7 230 000 2 790 000 Fast kaianlegg
Troms
Karlsøy Torsvåg 5 084 900 2 542 450 Flytebrygge og bølgedemping
Nordland
Sørfold Strøksnes 11 000 000 5 500 000 Fast kaianlegg
Trøndelag
Åfjord Roan 9 928 000 4 964 000 Flytebrygge og utdyping
SUM 81 840 100 38 695 050