Jakten på Norges 25 mest innovative virksomheter i 2021 er i gang, – og nå slippes nyheten om at Venstre’s erfarne nestleder og næringslivets kanskje fremste forkjemper på Tinget, Terje Breivik forsterker årets allerede erfarne jury.

Det er som politiker stortingsveteranen Terje Breivik er best kjent, at han har en solid bakgrunn for sitt næringspolitiske engasjement gjennom mange års gründervirksomhet er mer ukjent. Stortingspolitikergründeren startet bredbåndsselskapet INO AS i hjemkommunen Ulvik, og drev dette i 3-4 år frem til det ble kjøpt opp av daværende BKK i 2004.

Miljøengasjementet sier Breivik at han har hatt siden han som 6-åring var på besøk hos besteforeldrene i nabobygda, der han oppdaget at bulldozere og gravemaskiner hadde ødelagt den lille skogteigen han pleide å leke i. En skikkelig traumatisk opplevelse, beskriver Breivik selv. Og han har vært åpen om at det er viktig for ham å tenke over hvorvidt vi greier å sette oss inn i barns verden og skape en virkelighet som er god for dem. Seinere har også mer overordnede internasjonale klimautfordringer stått sentralt i hans engasjement.

-Dette er en svært hyggelig nyhet, og når vi ønsket å forsterke det politiske perspektivet var Terje Breivik vårt soleklare førstevalg. Få har gjort mer for forståelsen for klima og miljø, verdiskaping og innovasjon på Stortinget gjennom mange år enn Terje Breivik, sier juryformann Truls Berg til InnoMag.

Det er i år 7. gang InnoMag’s redaktør samler en erfaren jury for å kåre Norges 25 mest innovative virksomheter.

Hvilke andre sitter i årets jury?

I år som tidligere har vi samlet noen av Norges mest erfarne innovative ledere i en jury som oser av erfaring.

 • Gunn Ovesen – Innovasjon Norges første sjef og mangeårige “dronning”
 • Ragnhild Nilsen – Innovasjonsprofessor og pioner innenfor det grønne skiftet
 • Leif Edvinnson – svenskenes verdenskjente innovasjonsprofessor
 • Tor W. Andreassen – NHH’s populære professor i tjenesteinnovasjon
 • Henning Meese – Computerworld’s mangeårige redaktør og publisher

Vi minner om kriteriene…

InnoMag’s lesere er velkomne til å nominere kandidater, men alle virksomhetene må være mer enn 5 år gamle og ha norsk hovedkontor. Kommuner og rene forskningssentre faller utenfor, da de som kjent har sine egne kåringer.

 • Engasjert ledelse, vi tror at dersom topplederen og ledergruppa ikke er «ombord» blir det vanskelig å lykkes.
 • Konkrete aktiviteter som utfordrer status quo og vanlig bransjetenkning (DNB scoret i fjor blant annet på tilstedeværelse i Silicon Valley og ansikts-gjenkjenningsstuntet på Grunerløkka)
 • Evne og vilje til å tenke utenfor boksen (Amesto eksemplet med bier og ledermåling basert på PPP måling som eksempler)
 • Team med spisskompetanse som også tør å gjøre seg synlige, vilje til å snakke om erfaringer og dele kunnskap med andre
 • Oppnådde resultater basert på vår definisjon av at innovasjon skal være både nytt, nyttig og nyttiggjort = kundeperspektivet
 • -Vi har også lånt Open Innovation Lab of Norway’s definisjon av Innovasjonskraft som summen av de kreftene som øker en virksomhets innovasjonsevne og vil i år også se etter virksomheter som er i gang med å måle sin egen innovasjonskraft.

Hvem synes DU bør vinne i år?

Årets vinnere vil presenteres på INNOVASJONSDAGEN 2021 den 1. september i Oslo Rådhus.