I 2006 etablerte Kronprins Haakon initiativet Global Dignity sammen med den amerikanske fattigdomsbekjemperen John Hope Bryant og den finske filosofiprofessoren Pekka Himanen. Tanken bak Global Dignity er å sette fokus på den universelle retten alle mennesker har til å leve et verdig liv.

Deres mål er å skape en global samtale om verdighet, promotere lederskap og diskutere verdighet med ungdommer gjennom såkalte Dignitydays på skoler, der målet er å gjøre elevene bevisste på hva verdighet innebærer i eget og andrs liv. Gjennom deres mantra om å være bevisst på de valgene vi tar, måten vi bruker ressursene våre på og hvordan vi møter hverandre, kan styrke andre menneskers verdighet.  Gjennom å styrke andres verdighet, styrker vi også vår egen.

Fem prinsipper om verdighet

Organisasjonen har fem prinsipper til verdighet

  1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
  2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for      dette er å ha tilgang til et tilfredsstillende nivå av helsetjenester,      utdanning, inntekt og sikkerhet.
  3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv –      og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
  4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
  5. Vår egen verdighet henger nøye sammen med andres verdighet.

 

Global Dignity Day

Global Dignity Day ble arrangert for første gang 20. oktober 2008. Skoler i over 20 land deltok i markeringen. Siden har det blitt holdt Dignity Days på skoler i over 50 land. Kronprinsen har selv vært med på gjennomføringen på skoler i Afrika, Asia, Midtøsten og Europa, Latina-Amerika og Nord-Amerika.

I Norge har Kronprins Haakon deltatt på Dignity Days på skoler over hele landet. I 2010 var markeringen av Global Dignity Day landsomfattende for første gang. Mer enn 150 videregående skoler, 25 000 elever og 1000 frivillige deltok.

 

Virkekonferansen

I dag arrangerer hovedorganisasjonen Virke sin konferanse i talkshow-stil og har invitert de som skaper dagens arbeidsplasser.  Kronprinsen er også en av deltakerne i debatten om Norges neste x-faktor.

I en kommentar til 3in sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, følgende:

“Vi har jo flere år på rad vært på “leting” etter x-faktor.  I år har vi satt søkelyset på ledelse.  Skal Norge klare å øke produktivitetsveksten fremover slik at vi kan opprettholde vår velferd må vi omstille oss, må vi jobbe smartere. Det betyr forskning og innovasjon, ta raskere i bruk fremtidens teknologi, men dette er avhengig av at vi har ledere som kan og vil.

Det gjelder både statsledere (politikere) og næringslivsledere.  Ledere må vise vei gjennom tydelige og klare forv ntninger og gi bedre tilbakemeldinger. Vi må i fremtiden bruke færre arbeidstimer og kostnaden må ned for å være konkurransedyktig,”

Vi i 3in er spente på om Kromprins Haakon vil trekke frem sitt engasjement i Global Dignety til å diskutere menneskeverd og hvordan Norge kan bidra til å bedre den fremtidige situasjonen.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here