Næringslivets investeringer i forskning og utvikling øker, og norske bedrifter utførte i følge SSB forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 42,8 milliarder kroner i 2022. Dette er i overkant av 4,5 milliarder kroner mer enn i 2021.

Nye tall fra SSB viser at norsk næringsliv hadde en markant økning i FoU-innsatsen i 2022. Bedriftenes investeringer i egenutført forskning og utvikling økte med 12 prosent i perioden. Justert for lønns- og prisvekst viste tallene en realvekst på 5 prosent (for bedrifter med minst 10 ansatte).

– Næringslivet er avgjørende for en vellykket grønn omstilling. De nye tallene fra SSB er i tråd med det vi i Forskningsrådet også ser i våre analyser og tildelinger.

Dette lover godt for målet som regjeringen har satt om at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal økes til 2 prosent av BNP innen 2030, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en kommentar.

FoU-innsatsen målt i utførte FoU-årsverk viser også en solid vekst. I 2022 ble det utført 6 prosent flere FoU-årsverk enn året før, mot en vekst på 3 prosent i 2021 og 4 prosent i 2020. I tillegg utførte bedrifter med 5-9 ansatte forskning og utvikling for nesten 3,6 milliarder kroner i 2022, en nominell nedgang på 2 prosent fra 2021.

– Samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter og høyskoler er viktig for økt forskningsinnsats. Den positive trenden viser at bedriftene vet at forskning og utvikling gir økt konkurransekraft, sier Sundli Tveit i en kommentar.

Forskningsrådet har mange støtteordninger for bedrifter som vil drive forskning og utvikling, men de er ikke alltid like enkle å benytte seg av.

For kun to uker siden var Forskningsrådet sammen med Tekna, Sintef og NTNU arrangører av Lerchendalskonferansen i Trondheim. 120 inviterte deltagere diskuterte hvordan forskning, næringsliv og offentlig sektor må bli bedre til å jobbe sammen for at vi skal klare å lykkes med grønn omstilling og ny vekst.

Det hersket på konferansen stor enighet om at også politikerne må på banen og det var derfor inspirerende å få med seg innlegget til statsekretær Tomas Norvoll i det nye digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet som var både frisk og kompetent i sitt innlegg.

Andre talere som imponerte oss var Cecilie Hellestveit som snakket om det nye verdensbildet, Birger Vikøren fra Norges Handelshøyskole som tok for seg det økonomiske bakteppet og Remi Eriksen, sjefen i DNV som var svært tydelig på at kunstig intelligens er en del av svaret for oss som nasjon.

En annen som imponerte oss var Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør,en som også var svært tydelig på at AI som verktøy allerede var på full fart inn i Skatteetaten. Her hersket det liten tvil om at kunstig intelligens hjelper Skatteetaten med å løse sitt samfunnsoppdrag på nye innovative måter. Du kan lese den artikkelen her.