Nok en gang gikk Tekna, Sintef, Forskningsrådet og NTNU sammen om å arrangere Lerchendalskonferansen og 120 inviterte deltagere diskuterte tirsdag og onsdag hvordan forskning, næringsliv og offentlig sektor må bli bedre til å jobbe sammen for at vi skal klare å lykkes med grønn omstilling og ny vekst.

En rekke dyktige foredragsholdere øste av sin kunnskap. Konferansen ble avsluttet med et herlig innlegg fra en av Norges desidert beste talere, Henrik Syse med tittelen; Hvordan tar vi vare på grunnmuren i den kunstige intelligensens tidsalder?

Arrangørene pekte på at i  en tid preget av komplekse utfordringer, står Norge overfor en rekke problemstillinger som krever vår oppmerksomhet og handling.

Kompetansemangel og realfagskrise er utfordringer som skaper hinder på veien mot det grønne skiftet, digitalisering, datasikkerhet og omsorg for våre eldre.

Vi har en produktivitetsutfordring og med det behov for mer effektive industriprosesser, vi må jobbe smartere, blant annet med med kunstig intelligens, med cybersecurity, med industri 4.0.

Blant de 120 deltagerne var det i år ingen ministre, men mange viktige aktører innen politikk, næringsliv, offentlig sektor, forskning og utdanning og de fleste var enige om behovet for økt samarbeid på tvers av sektorer trengs for å finne gode løsninger på fremtidens utfordringer. Det hersket stor enighet om at også politikerne må på banen og det var derfor inspirerende å få med seg innlegget til statsekretær Tomas Norvoll i det nye digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet som var både frisk og kompetent i sitt innlegg.

Andre talere som imponerte oss var Cecilie Hellestveit som snakket om det nye verdensbildet, Birger Vikøren fra Norges Handelshøyskole som tok for seg det økonomiske bakteppet og Remi Eriksen, sjefen i DNV som var svært tydelig på at kunstig intelligens er en del av svaret for oss som nasjon.

På konferansen hadde de også tid til gode dialoger rundt bordene og den første såkalte Lerchendalsamtalen handlet om trusselbildet nå og hva kan vi forvente i fremtiden? Hvordan kan vi forberede oss på nye og ukjente trusler og hvilken rolle spiller samarbeid mellom private og offentlige aktører for å forbedre motstandskraften?

En annen som imponerte oss var Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør,en som også var svært tydelig på at AI som verktøy allerede var på full fart inn i Skatteetaten. Her hersket det liten tvil om at kunstig intelligens hjelper Skatteetaten med å løse sitt samfunnsoppdrag på nye innovative måter.

Blant deltagerne som i stor grad kom fra forsknings-og utdanningssektoren var det enighet om at vi må omfavne ny teknologi, finne smarte løsninger og utnytte potensialet innen kunstig intelligens og robotikk. I tillegg må vi ivareta og foredle våre naturressurser bedre og øke verdiskapingen.

Dag 2 av konferansen handlet om hvordan utnytte mulighetene ny teknologi gir oss til ikke bare å effektivisere prosesser men også skalere, innovere, utvikle nye produkter og tjenester og til og med skape nye, grønne industrieventyr og arbeidsplasser.

Karl-Petter Thorwaldsson, Senior Advisor, SSAB AB og tidligere industriminister i Sverige imponerte oss med å vise rommet hvordan den store svenske stålprodusenten SSAB AB gjør råvaren stål grønnere.

Deretter ga Magnus Skinlo Thomassen, Chief Product Officer i Hystar AS en førsteklasses innføring i hvordan dette spennende selskapet tenker skalering av grønn hydrogenproduksjon – og hvordan hele verdikjeden må inkluderes.

Neste mann på scenen, Bjørn Arve Ofstad, Konsernsjef i NG Group som vi kjenner bedre som Norsk Gjenvinning ga oss deretter det som for mange ble et høydepunkt en innsikt i NG Group’s snart 100-årige reise mot en sirkulær fremtid. Sammen med verdensledende legemiddelselskaper, har selskapet utviklet banebrytende teknologi for industriell resirkulering av medisinsk avfall, med en fabrikk i Danmark.

Deretter var det fokus på nanoteknologi og hvordan dette området vil kunne revolusjonere bekjempelse av kreft. Yrr Asbjørg Mørch, CTO og Co-founder i NaDeNo Nanoscience AS ga oss i salen bakoversveis med et innlegg som gjorde at vi i salen fikk lyst til å investere.

Så var det Camilla Stoltenberg sin tur, ikke lenger som leder av Folkehelseinstiututtet, men nå som konsernsjef i Norce Norwegian Research Centre og Camilla pekte på betydningen av god forskning som fundament for livskraftig innovasjon og hun stilte også spørsmålet om vi investerer nok i ny teknologi for å klare utfordringene vi nå står ovenfor.

Konferansens siste del handlet om kompetanse og behovet for høyt utdannede folk. Det hersket rørende enighet om at vi trenger flere som ønsker å studere teknologi og realfag,  flere studieplasser og økt kompetanse hos dagens ansatte dersom vi skal lykkes fremover.
Både Christoffer Hernæs, Chief Digital Officer i Skanska og Anne-Sofie Risåsen fra Cognizant pekte på behovet for å forstå kunstig intelligens som en ny og sentral kraft for økt produktivitet.

Avslutningen med Henrik Syse er allerede nevnt, og her det bare en ting å si; Ingen er bedre på å minne oss på behovet for å forankre alt vi gjør i en etisk og verdimessig grunnmur. Alt i alt en flott konferanse som hadde fortjent flere ministre i rommet.