De to engleforeningene i Norge har nå slått seg sammen og heter nå NorBAN.

Det er NorBAN og Business Angels Norway som har tatt grep for å samle og styrke det norske englemiljøet, og de to foreningene som nå har gått sammen har en klar ambisjon om å være med å forme fremtidens rammevilkår for engleinvesteringer i Norge.

– Ja, det stemmer, målet er å skape et enhetlig og samlet nasjonalt nettverk for forretningsengler for å skape et enda sterkere og mer vitalt englemiljø i Norge, sier den nye styrelederen Svein -Magnus Sørensen i en kommentar til InnoMag.

– Vi ser frem til å dele vårt engasjement for vekst og utvikling i det norske oppstartsmiljøet og ikke minst til gi ny verdi til både medlemmene og hele det norske økosystemet for tidlig-fase oppstartsbedrifter, fortsetter han og peker på at NorBAN har alltid hatt som mål å styrke miljøet for engleinvesteringer i Norge ved å tilrettelegge for bedre rammevilkår og nettverksmuligheter for norske forretningsengler.

-Denne sammenslåingen vil gi oss muligheten til å samle våre medlemmer, arrangementer og aktiviteter for å tilby et felles nasjonalt nettverk som vil være den fremste ressursen for forretningsengler i Norge. Samtidig er NorBAN også en del av det europeiske EBAN nettverket som samler over 20 000 tidlig fase investorer.

Det nye styret i NorBAN er overbevist om at denne fusjonen vil styrke organisasjonen ved å kombinere ressursene, erfaringene og ekspertisen som begge organisasjonene bringer til bordet. Dette vil gi våre medlemmer enda bedre tjenester og muligheter, og øke verdien av medlemskap hos oss. Det vil også gi en økt støtte til våre medlemmers engasjement som engleinvestorer i tidlige oppstartsbedrifter.

Vi ser frem til å ønske våre tidligere medlemmer velkommen som fortsatt medlem i NorBAN og oppfordrer alle med interesse for engleinvesteringer i Norge til å bli aktive deltakere for å forme en dynamisk og verdifull organisasjon for alle engleinvestorer i Norge.

For mer informasjon, se www.norban.no

Om NorBAN – Norwegian Business Angel Network:

Norwegian Business Angel Network (NorBAN) er den nasjonalt ledende organisasjonen som for forretningsengler i Norge, dedikert til å styrke økosystemet for engleinvesteringer og støtte tidlige oppstartsbedrifter. NorBAN tilbyr nettverksmuligheter, kompetanse og ressurser for investorer og gründere og arbeider for å koble investorer med lovende oppstartsselskaper og gir støtte og ressurser for å styrke veksten og suksessen til tidlige oppstartsbedrifter.

NB! Vi i InnoMag gjør oppmerksom på at Truls Berg, ansvarlig redaktør i InnoMag sitter i styret i NorBAN og har bidratt til denne fusjonen.