Nordmenn mer opptatt av bærekraft enn resten av Norden

Nye tall fra Rambølls Green Market Study viser at nordmenn, i større grad enn sine nordiske naboer, bruker «bærekraft» for å forbedre eget omdømme og image.

Konsulentfirmaet offentliggjorde resultatene av sin “Green market study” i dag. I en pressemelding skriver de blant annet at 90 % av respondentene anser bærekraft å være grunnleggende for vellykket forretningsvirksomhet.

I følge EU-kommisjonen står bygninger for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn ble “Green Market Study” etablert av Rambøll i 2008, for å støtte innovasjon og innsikt i utvikling i byggesektoren. Resultatene av undersøkelsen, hvor nesten 400 representanter fra byggesektoren har deltatt, viser at bærekraftige bygg er mer lønnsomme enn sine tradisjonelle ekvivalenter.

– En av de mest slående resultatene fra Green Market Study er at tiltak for å bedre bærekraften i bygninger ikke bare gagner miljøet, men også bidrar til trivsel for brukerne. Dette øker igjen en bygnings kommersielle- og økonomiske verdi, sier Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for BREEAM og Bærekraftige Bygg.

Måler økologisk håndavtrykk

Et annet firma som har fokus på bærekraft er det finske venturekapital-firmaet Cleantech Invest. De nøyer seg ikke lenger med å vurdere startupene sine ut fra vekst og lønnsomhet. Nå har de også begynt å måle hva slags innvirkning selskapene har på klimaet – eller som de kaller det – deres økologiske håndavtrykk.

– Vi anser oss ikke for å være en suksess hvis vi ikke har en positiv innvirkning på miljøet, så det er viktig for oss å begynne å måle i hvilken grad vi oppnår dette. Vi har visst at selskapene våre har en stor potensiell positiv innflytelse på økosystemene våre, men effekten er faktisk større enn vi trodde gjennom 2016, sier Cleantech-CEO Alexander Lindgren til The Guardian.

Firmaet snur dermed opp ned på den tradisjonelle tankegangen rundt bedrifter og samfunnsansvar. Den vanlige måten å vurdere hva slags innvirkning en bedrift har på omgivelsene har vært å måle det økologiske fotavtrykket – hvor mye forurensning og hvor store utslipp de har. Håndavtrykket, derimot, måles gjennom hvor mye kundenes drivgassutslipp og vannforbruk reduseres gjennom bruk av selskapets produkter.

Foreløpig er det utslipp av karbon og forbruk av vann som har blitt analysert, men Cleantech Invest melder at selskapene deres vil bli målt på flere parametere i de kommende årene. Resultatene av analysen viser at karbonutslippet deres for 2016 var minus 158 000 tonn – det tilsvarer ett års utslipp av drivhusgasser for 106 866 finske biler.

Internasjonal trend

I mai møtte president Donald Trump kraftig motstand fra en rekke av USAs største selskaper da han meldte at USA ville trekke seg ut av Paris-avtalen. 25 selskaper undertegnet et åpent brev til presidenten, der de forsøkte å overbevise ham om at det ville være bedre for amerikansk økonomi om landet overholdt sine klimaforpliktelser.

– Gjennom å utvide markedene for innovative, rene teknologier, fører avtalen til flere jobber og økonomisk vekst, sto det i brevet, som var undertegnet av blant andre teknologigiganter som Apple, Facebook og Microsoft.

Anerkjennelsen av at satsing på bærekraft og miljøbevissthet er en lønnsom forretningsstrategi stemmer godt med tankegangen som blant annet ble belyst av DNVGLs Bjørnar K. Haugland under Future Insight 2030-konferansen tidligere i år.

– De som har produkter, tjenester og forretningsmodeller som bidrar til en løsning, vil ha bedre langsiktige prognoser enn de som ikke er med på å dra lasset, sa Haugland den gang.

Nyhetsbildet den siste tiden, både i Norge og resten av verden, tyder på at dette standpunktet har et visst fotfeste også internasjonalt. Kanskje er det grunnlag for å tro at satsing på bærekraftig forretningsdrift er i ferd med å innta en viktigere rolle enn den har hatt tidligere.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »