Søk lykken som næringslivets innovatører, oppfordrer leder for Akademikerne Knut Aarbakke på NHOs Remix konferanse.

Det finnes 350.000 enkeltpersonforetak i Norge. Aarbakke slår et slag for disse.

– Norge trenger flere selvstendige næringsdrivende. Det vil gi mer verdiskaping og innovasjon, sier han.

Svært mange av de nye fremtidsjobbene baseres ikke på det gamle industrisamfunnets logikk. Robotisering, digitalisering og delingsøkonomien vil skape nye tilknytninger til arbeidslivet.

I USA vil 40% av arbeidsstokken være frilansere og selvstendig næringsdrivende innen 2020 anslås det. Stadig flere bli egne sjefer. Hovedgrunnene er at de ønsker fleksibilitet og frihet, og at de ønsker å jobbe med arbeidsoppgaver de elsker. Dette vil Akademikerne satse på, noe som kan skape et mangfoldig arbeidsliv.

 

8 av 10 hos Akademikerne sier at frihet og fleksibilitet er viktig i jobben deres.

Utfordringen er ifølge Aarbakke; At det sosiale sikkerhetsnettet ikke er tilpasset fremtidens næringsliv, men henger igjen i industrilogikkens logikk.

– Sykelønn, dagpenge rettigheter, muligheter for pensjonssparing diskriminerer selvstendige næringsdrivende. Men fremtiden er ikke et problem, avslutter han.

 

1 COMMENT

  1. Politikerne må ta en ryddejobb snarest ! Det sosiale sikkerhetsnettet er fryktelig dårlig for selvstendig næringsdrivende, og for ansatte i eget AS i en oppbyggingfase med lav/ustabil lønn. Mye på grunn av politiske signaler som styrer streng praktisering av regelverk, noe Trygderetten og NAV Forvaltning forholder seg til. Dette skaper personlige økonomiske kriser for den som får utfordringer med sykdom eller oppdragstørke. Jeg opplever det som at vi som satser på å bygge opp noe selv behandles uverdig og krenkende av staten, på samme tid som staten oppfordrer oss til å dra lasset sammen, være innovative og satse.

    I min sak med sykdom som jeg linker til under her, ble jeg fortalt rett ut av NAV Forvaltning at praktisering av reglene ikke er tilpasset min situasjon i et lite AS. Nå velger jeg å gå over til å bli selvstendig næringsdrivende istedet for ansatt i eget firma, og får med det noe større trygghet ved sykdom men ingen rett til hjelp ved oppdragstørke/ledighet.
    http://firmanytt.no/mistet-rett-til-sykepenger/
    http://elinthorsen.com/2015/12/12/staten-forutsetter-at-du-som-grunder-og-ansatt-i-eget-as-kan-klare-deg-selv-okonomisk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here