NTNU, Telenor og SINTEF går sammen: Åpner senter for kunstig intelligens

Norges nye storstue for kunstig intelligens, Telenor-NTNU AI-Lab, har som hensikt å styrke norsk konkurransekraft og tilføre fremtidsrettet kompetanse til samfunnet.

Kunstig intelligens er en av de viktigste enkelt-teknologiene i vårt århundre. I fremtiden vil AI kjøre bilen din, revolusjonere kreftbehandlingen og effektivisere offentlige tjenester.

– Med denne lanseringen ønsker vi å akselerere utdanningen, forskningen og kompetansebyggingen som blir kritisk for Norges evne til å omstille seg til en gjennomdigital fremtid, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

Senteret finansieres av Telenor med 40 millioner kroner og selskapets forskere vil delta i felles prosjekter ved lab´en. NTNU stiller med akademiske ressurser og lokaler mens forskningsorganisasjonen SINTEF skal bidra til å allmenngjøre og industrialisere forskningen.

Senteret blir med andre ord et samlingsted der aktører fra akademia, etablert næringsliv, startup-miljøer, organisasjoner og myndigheter skal bidra til og benytte seg av kunnskapsutviklingen. Senteret baserer seg på etablerte forskningsetiske prinsipper, som bidragsyterne må rette seg etter.

Målet er at mange virksomheter skal bidra med både problemstillinger og datasett som forskerne kan bryne seg på i fellesskap med aktørene selv. Det er også en målsetning at konkrete tjenester og produkter kan bli født i lab-en og lede til nye produkter, tjenester, bedrifter og arbeidsplasser.

– Kunstig intelligens er et område der Norge kan ta en posisjon internasjonalt samtidig som vi utvikler tjenester til beste for det norske samfunnet. Det mest spennende ved Telenor-NTNU AI-Lab er at vi nå skal lage kunnskapsgrunnlaget for noe vi ikke helt vet hva er ennå. Jeg har tro på at vi skal skape et arbeids- og næringsliv der teknologi gjør menneskers liv både på jobb og privat enklere, smartere og bedre sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Senteret, som er lokalisert hos NTNU, vil ha 50 plasser fordelt på 120 kvm, og huse både professorer, doktorgradsstipendiater og studenter. Lab´en vil bli ledet av en professor og kunne tilby utdanning til et bredt lag av studentmassen ved NTNU. I tillegg vil master og doktorgradsstudenter kunne ta gradene sine ved senteret og drive forskning med eksterne partnere.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »