Null oppfølging av fremtidens bedrifter

Regjeringens målsetning om å gjøre Norge innovativt ledende er en illusjon, skriver Sten Hellvik – etter årets statsbudsjett.

I over 20 år har jeg nå hørt politikere snakke om hvor viktig det er med innovative nyetableringer for å skape «morgendagens arbeidsplasser».

Regjeringens politiske plattform bygger på at “fremtidens bedrifter er ennå ikke etablert”, at de “vil skapes av mennesker som tør å ta en sjanse” og at Norge skal “være blant Europas mest innovative land”. I årets statsbudsjett er det null oppfølging.

Det eneste som har skjedd de siste årene er at egenkapitalmarkedet for tidligfasefinansieringen er tørket ut.

Innovativ illusjon

Risikoen for investorer er rett og slett for stor uten incentiver. Disse finnes i andre land, men ikke i Norge.
Resultatet er som følger:

  • Norsk innovasjon på billigsalg: Mange pantsatter hus og hjem for å etablere gründerselskap, og bygge innovative konsepter og løsninger. Uten kapitaltilgang i tidligfasen risikerer mange å miste alt og havne som NAV-kunder. Resultat er at gründerselskapene stadig oftere etablerer seg i utlandet eller selger virksomheten her for en billig penge.Slike tjenester vil utvilsomt bli etablert av kreative mennesker så snart de ser mulighetene til å eksportere norsk innovasjon i tidligfasen.
  • Stopp i fornying av næringslivet: Innovasjon innebærer risiko. Det hele starter med ideskapingen blant kreative mennesker. Disse innovatørene kjøper så kompetanse og forskning etter behov for å gjennomføre innovasjonsprosessen frem til ferdig løsning.Etablerte bedrifter har som regel en null-risiko strategi. En betydelig del av innovasjonen i etablerte bedrifter skjer derfor gjennom oppkjøp av innovative bedrifter som har etablert seg i markedet. Når tidligfasefinansieringen for nyetableringer tørker ut, blir det færre som får etablert seg i markedet og oppkjøpsmulighetene for etablerte bedrifter reduseres tilsvarende.Denne viktige dynamikken forsvinner, og det blir etablert færre «morgendagens arbeidsplasser».

Målsettingen om at Norge skal være blant Europas mest innovative land blir følgelig en illusjon.

 

Svaret: Idedugnad og skattefradrag

Dette kan regjeringen gjøre noe med ved å følge opp Venstres forslag om at 20 prosent av investeringene i gründerselskap fås tilbake på skatten.
Kombineres det med å gjøre det mindre gunstig å investere i fast eiendom, vil statens kostnader med Venstres forslag nulles ut.

I tillegg:

Regjeringen kan legge til rette for en idedugnad – parallellt med produktivitetskommisjonen – for å komme med praktiske løsninger på hvordan produktiviteten kan øke.

Det er vår erfaring at brukerne ønsker å arbeide mer effektivt, men vet ikke helt hvordan.

Kanskje er det mange, som oss, som har løsninger/konsepter ferdig utviklet, men som ikke får disse realisert fordi – som nevnt over – at egenkapitalmarkedet for tidligfasefinansiering av innovative nyetableringer er tørket ut!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »