Forskningsalliansen NORIN er svært tilfreds med å få Carina Hundhammer som daglig leder. Forskningsalliansen NORIN ble etablert i april 2022 av NIVA, NILU og IFE for å danne en norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

NORIN – ny norsk forskningstungvekter

NORIN skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet, i tillegg til felles profilering på sentrale arenaer og konferanser.

– Vi er svært fornøyde med å ha sikret oss Carina som en nøkkelressurs og pådriver i vårt arbeid med å realisere NORIN-alliansen. Hun er en profilert person på forsknings- og instituttarenaene, og vil med sin erfaring og engasjement bidra til å fremme NORINs strategiske interesser og styrke våre forskningsfaglige fellesinitiativ, sier John Rune Nielsen, Nils Morten Huseby og Pål Molander, som er administrerende direktører for hhv. NILU, IFE og NIVA, i en felles uttalelse.

Carina Hundhammer kommer fra stillingen som leder for forskning og høyere utdanning i Abelia. Hun har 20 års erfaring fra forsknings- og høyere utdanningssystemet og lang erfaring fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Tidligere har hun ledet et regionskontor i Brussel, vært leder for forskningspolitikk ved SINTEF, forskningsdirektør ved Høyskolen Kristiania, og var flere år i Norges Forskningsråd der hun arbeidet med instituttsektoren.

Det grønne og digitale skiftet

– Jeg er kjempeglad og motivert for å bidra med å bygge forskningsalliansen NORIN sammen med IFE, NIVA og NILU. Det er viktigere enn noen gang å vise hva norsk instituttsektor bidrar med i samfunnsutviklingen. Forskning er helt sentral driver for kunnskapsutvikling for å opprettholde velferdsstaten og konkurransekraft. NORIN som en ny forskningsallianse vil bli en viktig aktør for å bidra med det grønne og digitale skiftet, sier Hundhammer.

Vi i InnoMag gjør oppmerksom på at Institutt for Energiteknikk (IFE) er medlem i vår partner Open Innovation Lab of Norway