Regjeringen har lagt frem sin klimamelding, men Norsk Industri mener det er for få konkrete satsinger på industriutvikling. – Norske politikere prater og prater. Nå trenger vi vedtak og gjennomføring, sier Stein Lier-Hansen.

Blant de foreslåtte løsningene er en forpliktende klimaavtale mellom myndighetene og industrien, og en virkemiddelpakke som treffer hele industrien.

Industri i verdensklasse

– Vi ligger langt fremme når det kommer til investeringer i grønne satsinger i Norge, men vi må skjerpe innsatsen. Industrien vår er i verdensklasse. De ansatte i industrien løser miljø- og klimaproblemer hver dag. Vi trenger politikere som tør satse og som legger til rette for at industrien både kan løse klimaproblemer, øke verdiskapingen og skape nye industrieventyr, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Møbelprodusenten Vestre har de siste årene blitt verdenskjent for produksjon av bærekraftige utemøbler med livstidsgaranti. Noen av møblene står blant annet på Times Square i New York. Nå bygger de verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk – The Plus – på Magnor i Innlandet. Vestre ser med bekymring på hvordan andre land ligger langt foran Norge i det grønne industrikappløpet.

– Norge har verdens beste forutsetninger for å ta ledelsen i det grønne skiftet. Men vi må få ut fingeren og satse skikkelig! Statens virkemidler må vris over på investeringer som raskt gir eksportvekst. Og så må vi få fortgang i noen store, nasjonale industriprosjekter som kan skape enorme ringvirkninger og etter hvert hundretusenvis av nye og kule jobber, sier daglig leder Jan Christian Vestre.

Industriutvikling + klima = sant

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Alle kan være med på å endre verden litt. I Vestre har vi en visjon om å ikke lage et eneste produkt som ikke har evig levetid. Vi ser store muligheter i den sirkulære økonomien. Det er ingen motsetning mellom å jobbe i industrien og å kjempe for miljø og klima. De norske bærekreftene finnes nettopp her, sier han.

– Verdensmesterskapet i grønn omstilling er i gang. Norge må gi full gass. Industrien er i gang, men er avhengig av mer offensive politikere for å ta gull, sier Lier-Hansen.

Lanserer kampanje for å øke kunnskapen om industriens rolle i grønn omstilling

En befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Norsk Industri viser at bare en av fire nordmenn tror at norsk industri har redusert sine utslipp siden 1990. I realiteten er utslippene redusert med 40 prosent.

– Vi ser med bekymring på disse tallene. De illustrerer et økende gap i befolkningen og at mange ikke aner hva norsk industri er og gjør. Det vil vi gjøre noe med, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri lanserer nå kampanjen Norske Bærekrefter for å synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet. 15 ambassadører fra hele landet og ulike deler av industrien skal være med på å fortelle hva norsk industri bidrar og skal bidra med til det grønne skiftet.

– Svært mange assosierer industri med piper med forurensende utslipp. Dette er feil på svært mange måter. Norge har fornybar kraft og verdens reneste industri. Mange vet kanskje ikke engang hva for eksempel prosessindustri er. Men vi har altså ikke sjans til å klare den grønne omstillingen uten prosessindustrien. Norsk teknologi spiller en stor rolle i å redusere globale industriutslipp, sier Lier-Hansen.