Selvkjørende busser snart en realitet i flere norske byer

Selvkjørende busser kan bli å finne på norske veier allerede til neste år. Aktører i flere byer har konkrete planer, og venter bare på klarsignal fra norske myndigheter før de setter i gang pilotprosjekter.

Bussene har allerede blitt testet på lukkede områder, og flere aktører står nå klare til å bringe teknologien til norske vinterveier, melder E24.

Foreløpig forhindrer norske lover kjøring med førerløse farkoster i trafikken, men en løsning på dette kan være nært forestående. En lovendring ligger inne til behandling hos transportkomiteen på Stortinget, og Vegdirektoratet er i ferd med å utarbeide en forskrift. Et nytt lovverk kan være på plass allerede ved årsskiftet.

– Jeg synes dette er dødsspennende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til E24.

– Teknologien gir oss et enormt potensial i individualiserte kollektivløsninger. Det vil nok ikke erstatte tung kollektivtransport, men heller støtte opp om de store kollektivknutepunktene, slik at man kommer seg til og fra dem.

Les også: Google-spinoff Waymo planlegger å lansere førerløse taxier denne høsten

Vil teste i trafikk når lovendringen kommer

En av aktørene som står klare til å prøve ut førerløse busser på offentlige veier er kollektivselskapet Kolumbus, som holder til i Stavanger-regionen. De har testet ut en førerløs buss på lukket område siden i fjor høst, og testbussen har klart 250 timers kjøring uten menneskelig inngripen.

– Neste fase er å få den ut i trafikken, sier administrerende direktør Odd H. Aksland i Kolumbus til E24.

Han forteller også at selskapet er klare til å starte testingen allerede når lovendringen er på plass.

En annen aktør som satser på å være tidlig ute er Kongsberg kommune. Her planlegger de å teste teknologien på en to kilometer lang rute mellom Kongsberg Stasjon og Kongsberg teknologipark.

– Vi skal sette opp en strekning i åpne bygater med mange typer komplekse situasjoner, sier næringssjef i Kongsberg kommune, Ingar Vaskinn, til E24.

Kommunens planer – som kommer i sammenheng med et EU-prosjekt de deltar i, blir derimot ikke satt ut i live før neste sommer. Planen er å kjøre vintersesongen 2018/19, og målet på sikt er å bidra til å skape en helt ny næring i Norge: utvikling av teknologi til førerløse kjøretøy.

– Økende interesse for selvkjørende løsninger

Også i Oslo foreligger det planer. Kollektivselskapet ruter ønsker å sette i gang en pilot med selvkjørende kjøretøy i løpet av neste år.

– Vi ønsker å teste ut en mindre flåte som en del av et system og som går i blandet trafikk. Vi ønsker å teste dette ut sammen med kundene, sier Endre Angelvik, direktør for mobiltjenester i Ruter, til E24.

Solvik-Olsen forteller at han opplever interessen for autonome kjøretøy som økende, og trekker frem selskapet Acando – som har gjennomført femten demonstrasjonsprosjekter rundt i ulike norske byer. Han trekker frem Kongsberg, Stavanger og Oslo som byene som har kommet lengst i planleggingen, og legger til:

– Og så holder de på å flytte flyplassen i Bodø. Her snakker de om en helt ny by med autonome kollektivløsninger.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!