I de siste årene har det vært en stor økning i antall nye virksomheter i Norge. Det er mange som sitter med en god idé eller en drøm om å skape noe helt på egenhånd. Har du en liten entreprenør i magen, kan disse tipsene være noe for deg.

(Skrevet av Samlino.no)

1. Kjenn ditt marked:

Om du har oversikt og kunnskap om markedet er avgjørende på om din bedrift vil være vellykket. Det er viktig å skaffe riktig informasjon om markedet for å lage en realistisk målsetting. Hvem skal du nå ut til? Hva slags, og hvor mye av dine produkter eller tjenester ønsker de seg? Hvem er dine konkurrenter og hva skiller deg fra dem? Dette er noen av spørsmålene du må stille deg selv. Et forslag er å gjennomføre en god SWOT-analyse. En slik analyse vil hjelpe deg å se på muligheter og trusler i markedet, og vil bidra til å støtte opp forretningsplanen din.

2. Bygg opp et godt nettverk:

Nettverksbygging er veldig viktig når det kommer til entreprenørskap. Du kan få flere fordeler fra nettverket ditt, og du kan kanskje selv bidra med din kunnskap inn i nettverket. Alle du har snakket med tidligere kan enten være fremtidige leverandører, kunder, eller en dør til et nytt bekjentskap. De kan tilføre kompetanse, kunnskap og andre ressurser. Diskuter og lær av de du møter.

Det finnes flere steder i Norge hvor entreprenører kan komme for å arbeide, få veiledning og inspirasjon. Her skapes et sosialt miljø hvor næringsliv, gründere og studenter kan møtes. Du vil for eksempel finne 657Oslo, Mesh og StartupLab i Oslo, The Hub i Bergen og Hub LHMR i Lillehammer.

3. Beregn kapitalbehov og skaff midler:

I i etableringsfase er det som regel lite penger som kommer inn og mye penger som går ut. Derfor trenger man ofte en del kapital for å sikre videre utvikling. Diverse lån og støtteprogrammer er disponible, deriblant Innovasjon Norge sitt innovasjonslån. Noen bedrifter har også private investorer, men bare et fåtall har disse tilgjengelig.

uten-navn
I tillegg til å finne finansiering, er det også viktig å tenke på hva slags utgifter du har – særlig i oppstartsfasen da det er lite fortjeneste. Skill mellom utgifter som gagner bedriften og som gagner deg selv. Kategoriserer du utgiftene dine er det kanskje lettere å se hvor du kan kutte.

4. Sett pris på det du gjør:

Du må virkelig tro på det du gjør, og satse alt du har for å lykkes. Du må legge ned mange arbeidstimer i en oppstartsbedrift, og dersom engasjementet ikke er til stede vil motivasjonen svinne fort. Med en lidenskap og et engasjement for ditt arbeid vil du både kunne yte mer og inspirere andre. Gå på nettet eller på fysiske møtesteder for entreprenører for å finne andre gründere som brenner for sine prosjekter. På denne måten kan du dele dine opplevelser med andre som befinner seg i samme situasjon som deg selv og få en følelse av fremgang.

5. Outsource noe av arbeidet:

Det er så klart lett å ønske å klare alt alene. Du har jo egentlig kontroll på det som skal gjøres og ikke minst et bilde på hvordan det skal utføres. Likevel er det mange oppgaver som du selv kanskje ikke har kunnskap om eller tid til å gjøre – noen ganger til og med ting du ikke ønsker å gjøre. Det kan være alt fra lønn til design.

Hvis du outsourcer på riktig måte vil det både være praktisk og lønnsomt for din bedrift, da det gir deg en trygghet og fleksibilitet. Med færre ansvarsoppgaver får du bedre kontroll og fokus på bedriftens kjerneområder. Skulle du bli syk eller noe annet komme i veien, vet du at jobben blir gjort – og med en god standard. Du vil i tillegg lære mye av dine samarbeidspartnere, som tilfører ny ekstern kunnskap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here