I hvilken grad er mangel på tidlig fase kapital en begrensende faktor for gründerskap og innovasjon i norsk næringsliv?

Litteraturhuset var onsdag stedet der vår nye næringsminister Monica Mæland møtte et panel bestående av Jens Ulltveit-Moe, Kathryn Baker, Rolf Assev og Anders Mjåset og en spørrevillig sal for å få innspill på hvordan man kan skape et mer innovativt Norge.

Diskusjonen dreide seg om hvordan det nyfødte næringslivet sikres penger der det trengs og når det trengs som mest. Monica Mæland var tydelig på at den nye regjeringens mål er å la gründerne bruke mer tid på å skape verdier og mindre tid på å lete etter tidligfase kapital. Konkret pekte hun på ønsket om å styrke tidligfase kapital markedet, slik at det skal bli lettere å starte nye virksomheter. Jens Ulltveit-Moe påpeke på sin side at Norge befinner seg i en svært privilegert situasjon med enorm kapital evne og sterk intellektuell kraft, men at det også handler om å oppdra investorene slik at de tør å satse på nye teknologier og ikke bare shipping.

Gunnar Gundersen, leder av næringskomiteen på Stortinget uttalte at politikerens oppgave bør være å legge til rette for best mulig ramme vilkår, ikke å plukke vinner bransjer. Alt i at et oppløftende møte som vitner om at det er ny giv og nye koster i regjeringskontorene, og en genuin vilje til å lytte til aktørene. 3in lover å følge opp videre slik at alle våre 35 000 lesere er oppdatert!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here