Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som … Read More

For fjerde gang inviterer Aftenposten til en konferanse om teknologi, ledelse og samfunnsutvikling. Teknologi endrer bransje for bransje, og for å ta de riktige beslutningene som leder, er det viktig … Read More

This is Norway’s largest interdisciplinary business jam session for scientists, technologists, entrepreneurs, investors and policy makers. We are a launch pad for new innovations, we present the latest breakthroughs in … Read More

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som … Read More

For tredje gang inviterer Aftenposten til en konferanse om teknologi, ledelse og samfunnsutvikling. Teknologi endrer bransje for bransje, og for å ta de riktige beslutningene som leder, er det viktig … Read More

This is Norway’s largest interdisciplinary business jam session for scientists, technologists, entrepreneurs, investors and policy makers. We are a launch pad for new innovations, we present the latest breakthroughs in … Read More