Innovasjon Norges administrerende direktør, Håkon Haugli, vil forsøke å gi et svar på hvordan det står til med innovasjonskraften i Norge i 2022 nå han holder årets Innovasjonstale på fredag.

Temaet som det fokuseres på er dette; For å møte verdens behov for energi og mat trenger vi rask og kraftfull innovasjon. Verden trenger norske løsninger, men hvor godt rigget er vi til å levere på etterspørselen?

Blant talerne på fredagens seanse finner vi blant annet Vidar Helgesen, vår tidligere klima og miljøvernminister er i dag administrerende direktør for Nobelstiftelsen i Stockholm.

I tillegg stiller næringsminister Jan Christian Vestre, samt Svein Tore Holsether, Yara og NHO’s president, samt Grete Sønsteby fra N2 Applied. De vil ta for seg utfordringene og mulighetene innen matsikkerhet.

Dessuten vil de tre vekstvirksomhetene Maritech, Plant Tech og Desert Control fortelle om hva som skal til for å lykkes, – og som våre lesere vet er jo dette et krevende oppdrag.

I tillegg vil dyktige Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Energy fortelle hva slags energi verden etterspør nå og fremover og både Aker Solutions, Varanger Kraft og solenergiklyngen viser norske løsninger i verdensklasse. De vil også utfordre næringsministeren før Håkon Haugli avslutter med årets innovasjonstale.

– Vi gleder oss til å presentere en status for innovasjon for 2022. I år skal vi vise hvordan norske bedrifter bidrar til å løse globale utfordringer. Verden står i flere kriser samtidig: Klimakrise, krig i Europa og vi nærmer oss slutten av en pandemi. Norges teknologiske utgangspunkt – og den spesielle tiden vi er inne i – gir en unik åpning for å bygge nye vekstnæringer, sier Gro Warholm, konstituert kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge i en kommentar.

– I talen gir vi våre innovasjonspolitiske råd. Vi ser at Norge kan lykkes, men vi har en jobb å gjøre dersom flere selskaper skal lykkes med skalering. Målet er å bidra til at både næringslivet, regjeringen og fylkeskommunene får en tydeligere forståelse av hva som kreves for å nå gjennom i dagens markeder.

Du kan se hele programmet her og arrangementet er gratis og det streames fra Kl. 1200 – 1315. Vi i InnoMag er selvsagt til stede og vil rapportere fra arrangementet!