Uber sikter mot halverte taxipriser

Taxiappen Uber skaper fortvilelse i den norske taxi-bransjen. 3in har snakket med mannen som styrer spakene i Norge – om Taxi-markedet, tjenesten og prisene.

Forrige uke ble persontransporttjenesten Uber lansert i Oslo. Siden lanseringen i San Francisco i 2009 har tjenesten vist seg å bli svært populær. Når det er sagt har en rekke negative medieoppslag svekket tjenestens omdømme de siste månedene.

I Norge går tjenesten i bresjen for endre dagens regelverk med drosjeløyver. Drosjesjåfører skriker opp i protest, mens statssekretær Bård Hoksrud har kalt tjenesten ulovlig.

3in.no har møtt Ubers lanseringsansvarlig Chris Free, som flyttet til Norge så sent som i oktober.

Hva visste du om det norske taximarkedet før du kom hit?

– Vi gjorde en bakgrunnssjekk på taximarkedet og privatbil-markedet, og skapte oss et bilde på det norske markedet.

Og hvordan passer Uber inn i det?

– Det er ikke noe tydelig reguleringer for transportdeling i Norge, så det er et marked for oss.

– Oslo er et veldig spennende marked for oss av flere grunner; det er ikke den største byen i verden, folk er “well-connected” med tanke på at nesten alle har tilgang smarttelefon. Vi har også merket oss at nesten ingen bruker cash her, mange er komfortable med å betale for tjenester via telefonen. Alt dette er forutsetninger som må være til stede for at Uber skal lykkes.

Hvordan har responsen vært siden lanseringen? 

– Responsen har vært veldig bra. Det er nok en del som har blitt skuffet over at de ikke fikk bil når de prøvde å bestille, men jeg må bare be folk om å være tålmodig for vi jobber kontinuerlig med å få flere bilder på veien.

Antall sjåfører i Oslo = hemmelig

Helt siden Free kom til Oslo i oktober har han jobbet for å rekruttere sjåfører til selskapet.

Hvordan rekrutterer du sjåfører?

– En viktig del av jobben min er å oppsøke potensielle sjåfører, folk som allerede jobber som privatsjåfører og har tilgang på eksklusive biler. Dette gjelder for Uber Black. Når det gjelder Uber Pop har vi annonser ute på Facebook, blant annet, der er prosessen litt annerledes.

Hvor mange sjåfører har dere i Oslo akkurat nå? 

– Det kan jeg ikke svare på. Vi ønsker heller å fokusere på at folk skal ha en bil tilgjengelig etter fem minutter, enn hvor mange biler vi har, sier han.

Akkurat nå er det bare Uber Black som er tilgjengelig for Oslofolket. Gjennom Uber Black kan man bestille privat transport i luksusbil.

Prisene for å kjøre en Uber Black ligner norske taxipriser, så det er trolig tjenesten UberPop som virkelig kan forandre det norske persontransportmarkedet.

Prøver å finne lovlig løsning

UberPop-tjenesten skal være langt rimeligere enn Uber Black, og visjonen bak er at sjåfører i storbyer skal få dekt en del av kostnadene det medfører å ha bil gjennom å frakte passasjerer.

Free forklarer at de eneste kravene Uber setter til Uber Pop-førere er at de må være over 21 år, ha hatt førerkort i 3 år, og plettfri vandelsattest. Sjåførene er ikke ansatt av Uber, og kan derfor jobbe når de vil og så mye de vil. Prisene skal være 40 prosent billigere enn taxi på dagtid, og 50 prosent billigere på kveldstid.

– Poenget med konseptet Uber Pop er at folk som har bil kan tjene inn litt ekstra penger til å dekke utgifter forbundet med det å ha bil.

Dere har fått en del negative medieoppslag siden lanseringen i forrige uke. Flere mener tjenestene deres er ulovlig. Er Uber lovlig i Norge akkurat nå?

– Ja, Uber Black er fullt lovlig. UberPop derimot er et helt nytt transportdelingskonsept, og denne typen tjenester har ikke vært regulert i den norske lovgivningen tidligere. Det er ikke alltid sånn at det som ikke er regulert bør være ulovlig, så vi jobber med regulatorer, lovgivere og politikere for å finne ut hvordan vi kan skreddersy tjenesten for det norske markedet. Akkurat nå er UberPop kun tilgjengelig som en lukket pilot.

Er målet med tjenesten å avskaffe taxier på sikt? 

– Vi har ikke en eksplisitt målsetting om å bli kvitt taxinæringen, men de får konkurranse i en sektor som ikke har vært konkurranseutsatt på veldig lenge. Det vi vil gjøre, er å bringe litt konkurranse til markedet.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

6 thoughts on “Uber sikter mot halverte taxipriser

 1. Dersom man gjennom et heldigitalisert og automatisert system som Uber kan bidra til halvering av transportkostnadene vil det være store samfunnsgevinster, jeg antar at det også vil medføre mindre ventetid på transport. Det fine med Uber er at det sannsynligvis også vil gjøre det uinteressant å kjøre pirattaxi og alle inntektene fra transport blir synlige, avgift og skatteberettige. Jeg er sikker på at det også vil være tryggere for den enkelte når man kjører med en sjåfør som er rangert og blir fulgt digitalt helt automatisk sammmen med pasasjeren. ¨

  Jeg er overbevist om at Uber eller lignende tjenester vil være attraktivt og lønnsomt for de som kjører selv til halv pris. De vil i motsetning til dagens taxier velge å kjøre når det er oppdrag (rushtid). Når man vet at dagens taxier har ca 60% ventetid er det jo enkelt å regne ut at man vil tjene like mye per time med 1/2 pris om man bare har noen å transportere.

  Velkommen til nye innovasjoner – også håper jeg norske Taxier med 100% markedskontroll i dag benytter muligheten til å skape bedre tjenester selv også, så får de konkurransekraft og bedre inntjening.

  1. Jeg jobber faktisk med et unikt transportprosjekt hvor det er meget unik foretnings side og foretnings modell, samt at jeg har sendt flere patentsøknader på dette området.
   Jeg har allerede et ferdig konsept med inntjening fra første dag.
   Jeg er på utkiket etter samarbeidspartnere som skal være med i et team.
   Jeg hadde en dialog med stort investeringselskap her i Norge som var meget interessert i prosjekt, men de ba meg om å endre noen i struktur på grunn av ulike forhold som må passer inne Norge lover, konsesjoner, med mer, og det har jeg endret nå, og er i ferd med å ta kontakt med dem igjen.

  1. Interessant video!
   Vår utfordring er at fortidens regulering ikke henger med på dagens løsninger. Da nytter det verken å lukke øynene for fremtiden, eller å blindt svelge det Uber og andre kommer med av nye løsninger.

   Den nye nettverksøkonomien gir per i dag en rekke utfordringer – normalt som følge av “winner takes it all”-effekten (alle vil være der de andre er) og global skattearbitrasje (overskuddet flyttes til Storbritannia). Dette har i en årrekke rammet nasjonale selskaper – låst fast i en regulert markedssituasjon – som plutselig rammes av nykommere som spiller etter andre regler. Et eksempel kan være lokale tele- og dataaktører som det siste tiåret har møtt stadig sterkere konkurranse fra internasjonale selskaper som har kunnet omgå lokale sikkerhets og beredskapsregler + flytte overskuddet til skatteparadiser.

   Delingsøkonomien legger trolig bare nok et alen til disse utfordringene.

   Den normale tilnærmingen (til innovasjon/disrupsjon) har likefullt vært at vi venter med å regulere til nye markeder har satt seg. Dette skyldes at for tidlig regulering av nye markeder kan favorisere den nye markedslederen/situasjon, og forhindre at nye steg i utviklingen finner sted. Når en bransje først er i endring, er det langt fra sikkert at en første diruptoren blir stående som den endelige vinneren når et nytt paradigme fester seg.

   Hvordan bør en så sikre yrkesgruppers (og evt. selskapers) interesser i slike faser?
   Personlig har jeg ikke sett noen komme med gode løsninger på dette ennå. Men jeg tror økt kunnskap om Ubers modell – og dens fortrinn – er et viktig steg på veien mot at vi raskere får en bedre diskusjon om hvordan vi møter (og regulerer) både taximarkedet spesielt – og fremtidens delingsøkonomi generelt.

   På veien dit tar vi gjerne i mot innspill fra våre lesere – på hvordan disse dilemmaene kan løses/møtes.

   Å stenge seg ute fra dem er neppe et alternativ!

   PS! En interessant beskrivelse av dagens taxi-marked finnes her: http://www.dagbladet.no/2014/11/24/nyheter/okonomi/hegnarno/innenriks/36392621/

 2. Hei Terje,
  At Uber er omstridt, er det ingen tvil om. Likevel blir det helt feil å sammenligne dem med svarte aktører i byggebransjen.

  Uber utfordrer et eksisterende system – med klare svakheter – og har blitt et fenomen fordi de oppnår ekstremt fornøyde kunder. Da er det interessant å få vite mer om hvordan de tenker.

  I det siste har de gått på noen PR-blemmer, men det fratar dem ikke at de leverer en tjeneste som folk virkelig vil ha – og som bør tjene til inspirasjon både for gründere og de eksisterende taxiselskapene!

 3. Hva med å intervjue noen av de mange svarte aktørene i bygg og anlegg neste gang? Dersom disse skaffer seg en mobil app, så vil vel også de kunne kalle seg “innovative”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »