Forskning på doktorgradsnivå åpner for nye forretningsmodeller innen gruvedrift. Mineraler vil kunne hentes fra hittil utilgjengelig lokasjoner på kloden vår, men også på månen eller fjernere planeter i rommet.

Utgangspunktet for selskapet er PhD-forskning i geoteknisk ingeniørfag utført av gründer Frida K. Vonstad på “Tverrfaglig testing av borehull kjerner” ved University College London (UCL).

– Forskningsprosjekt startet i 2016 som et samarbeid med industrien. Målet er å utvikle hensiktsmessige metoderammeverk for tverrfaglig testing. Nærmere bestemt må slike rammeverk bidra til å utforske og utnytte overlappen mellom ulike geologiske disipliner, forteller CEXTT-gründer Frida Klæbo Vonstad.

Forskningen har vært gjennomført på utbyggingsprosjektet Ferjefri E39 i regi av Statens Vegvesen. Samarbeidet har i tillegg omfattet UCL, Oxford University og Brighton University, samt eksterne innspill fra Imperial College London.

– I løpet av doktorgradsforskning ble det klart at bruk av et tverrfaglig testingsrammeverk reduserer både tid og kostnader forbundet med testing av borehullkjerner, det reduserer risiko forbundet med grunnarbeid og reduserer materialmengden som kreves for å få anvendbare resultater fra testmaterialet, slår gründeren fast.

I sluttfasen av doktorgradsforskning ble den potensielle anvendelsen for romfartsindustrien tydelig. Etter noe finjustering bar det videre til Space Resources Roundtable og Planetary and Terrestrial Mining Sciences Symposium ved Colorado School of Mines for presentasjon av forskningsresultatene våren 2019. Forskningen ble meget godt motatt, og arbeidet fikk en forskningspris for anvendelse knyttet til in-situ Research Utilization (ISRU).

– Forskningsresultatet er unikt, og gir en mulighet til å gå inn på den internasjonale arena for romforskning som det eneste selskapet som tilbyr gjennomføringen av tverrfaglig testing. Ja, som anerkjent ekspert på området tverrfaglig geologisk testing, står jeg faktisk alene, betror Klæbo Vonstad oss.

Centre for Extraterrestrial and Terrestrial Testing AS (CEXTT) lover kundene mer kost- og tidseffektive løsninger som gir bredere datagrunnlag, igjennom grønn teknologi. Bedriften er tatt imot med stor interesse fra gruveindustri, entreprenørbransjen og fra flere romsenter i Norge, Luxemburg og USA. Forskningen i bunn er basert på feedback og behov fra industri, og våre tilbud er skreddersydd for å møte behovene til industri igjennom det.

– Vi beskytter det interdisiplinære rammeverket som ligger til bunn for arbeidet gjennom en software som blir utviklet som låser bort teknikker som ligger i bunn og gjør det sikkert i bruk og holder det unikt innad i selskapet, sier gründer.

CEXTT lover kundene mer kost- og tidseffektive løsninger som gir bredere datagrunnlag, igjennom grønn teknologi. Bedriften har fått svært varm velkomst fra gruveindustri, entrepenørbransen og fra forskjellige romsenter i Norge, Luxemburg og USA. Forskningen i bunn er basert på feedback og behov fra industri, og våre tilbud er skreddersydd for å møte behovene til industri igjennom det.

– Seneste utvikling i virksomheten er sikringen av leverandører for rover-teknologi for jordlig og utomjordisk bruk, som skal bestilles når rette investorer er på plass. Vi har også hatt kontakt med ledende universitet i Norge og utenlands for å sette opp en forskergruppe til en prototype for return sample teknologi vi har utviklet, forteller Klæbo Vonstad.

For tiden jakter CEXTT investorer og styremedlemmer som kan hjelpe firmaet å ta neste steg i utviklingen. Firmaet sitter i en unik posisjon, og er de første som tilbyr interdisiplinær effektivisering av testing i Norge. Internasjonalt er CEXTT først med å tilby prospektering og testing for industri i verdensrommet. – Selskapet vil samarbeide med investorer for å kunne tilby tjenester fra september 2020 på jorden, og fra 2024 i verdensrommet, avslutter den uredde entreprenøren.