Ukens gründercase: Gjør koding flerspråklig

Mang en apputvikler har erfart at det ikke holder å utvikle et nytt program én gang. Kunden vil gjerne ha det i sitt foretrukne programmeringsspråk, og jobben må titt og ofte gjøres om igjen. ProgsBase er banebrytende ved å oversette dataprogrammer skrevet i et språk til et annet. 

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

– Ideen bak selskapet er resultat av mange års forskning, siden en gryende start helt tilbake i 2012, forteller gründer Martin Fagereng Johansen, som startet Inductive AS i 2014.

– ProgsBase er et utviklingsverktøy skapt gjennom forskning og utvikling med sikte på å øke samarbeid og å motvirke «legacy» i IT-bransjen. Teknologien i ProgsBase gjør det mulig for et IT-selskap å utvikle et program én gang, og så tilby det til sine kunder på deres foretrukne programmeringsspråk. Dette har ikke vært mulig før og teknologien er innovativ på internasjonalt nivå, meddeler Fagereng Johansen.

Oslo-gutten er nå 34 år og har doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagereng Johansens profesjonelle erfaring omfatter over 10 år med blant annet full-stack-utvikling av bank- og kreditt-systemer, affiliate marketing-systemer, nettbutikker og test-verktøy, forteller han.

Kommersialisering startet

I årene 2014-18 ble kapital til prosjektet akkumulert gjennom konsulentarbeid. I 2018 startet et langsiktig fulltidsprosjekt med å fullføre og kommersialisere produktet ProgsBase. Tredje kvartal 2018 er produktet fullført og kommersialiseringen startet.

Blant verdens mest utbredte programmeringsspråk støttes foreløpig åtte av InnoBørs-registrerte ProgsBase:

  • Java
  • C
  • C++
  • JavaScript
  • php
  • C#
  • Python
  • Visual Basic

– Vår IPR-strategi er kort og godt beskyttelse gjennom hemmeligholdelse, og kun det, sier Fagereng Johansen. Inductive AS har tilgjengeliggjort teknologien i ProgsBase i form av web-tjenester, hvilket muliggjør implementasjon uten å røpe kildekoden.

Hva lover dere kundene, og hva sier kundene til dere?

– Selskapet legger stor vekt på industriell anvendbar nyskapning. De leverte produktene er av industriell kvalitet og kan brukes av profesjonelle aktører. Mange oppstartselskap lover mer enn de kan levere, basert på visjoner om hva som kanskje en dag kan være mulig. Produktet ProgsBase ble lansert sommeren 2018 og selskapet mener å levere akkurat hva det lover når det ble lansert, sier Fagereng Johansen.

– Produktet ProgsBase er et utviklingsverktøy for utvikling av dataprogrammer med lang holdbarhet. For å bruke en analogi til metaller: Programmer utviklet med ProgsBase har høy motstand mot korrosjon, beretter Fagereng Johansen.

Utfordrer IT-klisje

– “Det man utvikler i år, er utdatert neste år og om ti år kan ingen lenger lese koden..”. Dette er en av de mest utbredte klisjeer i IT-bransjen, betror Fagereng Johansen oss.

– Et illustrerende eksempel i så måte, er kjernebanksystemet som ligger bak de fleste norske banker. Det er utviklet i et programmeringsspråk som ikke lenger undervises (COBOL): Visst nok skal gjennomsnittsalderen på utviklerne som jobber med dette kritiske systemet øke med ett år per år og nærme seg pensjonsalder. Eksempelet er graverende, men lignende IT-fenomener finnes også i andre bransjer enn bank; telekom, forsikring, medisin, transport, økonomi og regnskap.

– ProgsBase er et programmeringsspråk konstruert med de mest solide og tidløse byggesteinene, sier Fagereng Johansen. Dette gir to unike og spesielle egenskaper som henger tett sammen:

1) Programmeringsspråket går ikke så lett ut på dato.

2) Programmer utviklet med ProgsBase kan oversettes uten tap av kvalitet til de fleste andre programmeringsspråk.

– Web-to-Print-selskapet Inkeria AS tok i bruk ProgsBase forl å forenkle produksjonssystemet sommeren 2018. Generering av barcodes ble utviklet med ProgsBase og dermed gjort tilgjengelig i de tre programmeringsspråk selskapet bruker i sine systemer: php, JavaScript og Java. Dette gjorde at barcoden kunne genereres der den trengs og på tvers av produksjonssystemet. Barcoden vil være tilgjengelig for lang tid fremover, også om selskapet skulle skifte ut deler av sin løsning og benytte andre programmeringsspråk. Inkeria AS er hittil alene om å ha tatt i bruk systemet.

Hvordan samspiller dere med partnere og eventuelt investorer, og hva lokker dere med for at de skal satse på dere?

– Selskapet er selvfinansiert og har ikke behov for investeringer på nåværende tidspunkt. Hvis selskapet lykkes med salg høsten 2018 og våren 2019, vil selskapet vurdere å åpne for investeringer med sikte på å akselerere veksten, forteller Fagereng Johansen.

Trender og muligheter i IT-bransjen

Programmering er på vei inn i timeplanen allerede i grunnskolen, og Lær Kidsa Koding (LKK) er et anerkjent initiativ for å vekke interessen blant de unge. Fagereng Johansen mener koding for tiden er brennhett og timingen for ProgsBase tilsvarende god.

– Det snakkes varmt om digitalisering fra flere hold, og mye kapital investeres i automatisering med datateknologi. Dyktige programmerere er mangelvare og en flaskehals i flere store prosjekter, noe som driver prisene opp, forteller gründeren.

Teknologibildet i IT-bransjen er i rask endring og ifølge Fagereng Johansen kan tre år gammel kunnskap kan allerede være irrelevant, så IT-systemer må kastes og lages på nytt.

– Såkalte “Legacy systemer” fungerer som et drivanker for flere bedrifter, men også som en mulighet for oppstartselskaper. Et aktuelt eksempel er betalingsløsningen Stripe som har tatt opp konkurransen med dinosauren PayPal som lider under sine gammeldagse systemer.

– Et programspråk-relatert problem er samarbeid mellom IT-selskaper. Programvare er tungvint å gjenbruke, da man ikke benytter samme programmeringsspråk eller utviklingsmiljø, avslutter Fagereng Johansen.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!