I valgkampens innspurt gir vi i deg en oversikt over de ulike partienes ambisjoner innen innovasjonstemaet. I sommer snakket vi med Venstres Terje Brevik om hvilke grep han ønsket å gjøre for å sørge for at Norge skal kunne hevde seg innen innovasjon. Brevik har selv bakgrunn som gründer og har flere konkrete forslag som skal gjøre at flere gründere skal lykkes.


Gjør Norge etter din og Venstres mening nok for å hjelpe innovatører og entreprenører til å lykkes?
Alt for mange entreprenører mislykkes, og vi i Venstre tror dette tallet kunne vært lavere med et bedre system. Tilgangen på risikovillig kapital er minimal i de to første fasene. Dette gjelder naturlig nok kapital fra private investorer, som nødvendigvis må veie risikoen opp mot avkastningspotensialet. At det og er regelen for brorparten av de offentlige midlene, er det derimot all grunn til å stille spørsmål ved.

Hovedgrunnene til at de fleste møter veggen alt i tidlige fasene, er mangel på kapital og kunnskap om hva det betyr å drive butikk. Samtidig er det mange erfarne og vellykkede etablererer som gjerne stiller kunnskapen sin til rådgivning for gründere. Drivkreftene er en blanding av samfunnsengasjement og ønske om å skape verdier. Forretningsenglene er ofte også potensielle investorer. Et offentlig virkemiddelregime som erkjenner og stimulerer privat kunnskap og kapital til å gå inn i startfasene, vil derfor trolig gi helt andre resultater enn i dagens system.

Hva konkret vil bli bedre for norske entreprenører og norsk innovasjonskraft dersom Venstre kommer i posisjon?
Venstre har lansert flere incitamentsordninger som gjør det enklere å lykkes, først og fremst vil vi at nystartede selskaper som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, automatisk gis et stipend som er likt 100% av investert sum, mellom kr 0,7 og 1,5 mill. kroner. ”Pre – seed” fasen er definert som de første 14 månedene etter registreringsdato.  Vi er overbevist om at ordningen vil gjøre det mer interessant å investere i den kritiske første tiden, noe som sparer gründeren mye tid og gir bedre profesjonell bistand og nettverk. Sjansene for å lykkes øker månedlig. I tillegg ønsker vi at privatpersoner og/eller virksomheter som skyter kapital inn i pre – seed fasen får skattefradrag tilsvarende 20% av summen en går inn med, avgrensa til inntil 500 000 kroner per person/foretak. Ordningen skal også gjelde for gründeren. Hvert foretak kan ha inntil tre kapitalinnskytninger med skattefradrag.  Sist, men ikke minst vil vi at nåværende tilbud på risikolån og garantier gjennom Innovasjon Norge skal erstattes med et offentlig forsterket mangfold av private risikokapitalfond(venturefond). Hovedregelen er at det offentlige tilfører kapital til kvalifiserte venturefond på 50/50 basis (staten 40 prosent, kommunene 10, private 50), med et tak på offentlige innskudd på 100 mill. kroner per fond. Fondene skal i sin helhet drives på kommersiell basis i regi av de private.

Hvordan opplever du og Venstre dagens regjernings syn på norske entreprenører?

Det heies i altfor liten grad på norske entreprenører som lykkes. Dette er trist, fordi det å satse på verdiskaping i dag, er å investere i framtidig velferd. Norge trenger derfor en næringspolitikk som i langt større grad stimulerer og sikrer nyskaping, og som legger forholdene bedre til rette for gründere og vekstselskaper i hele landet. Gründere, næringsdrivende, investorer, og forretningsengler, personer som tar risiko og sjanser for å skape verdier som fellesskapet kan nyte godt av. Fantastiske mennesker vi trenger flere av for å sikre innovasjon i verdensklassen og  morgendagens velferd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here