NODA vil sette Nord−Norge på innovasjonskartet, og har med et regionalt prosjekt lært både store og små bedrifter om Tjenestedesign.

− Vi bor i en landsdel der alle er spredt utover, og vi er nå nødt til å finne måter å jobbe sammen på, og jobbe mer effektivt, forteller Marte Wiik, prosjektleder i Nordnorsk Design- og arkitektursenter (NODA).

Derfor har NODA det siste halve året holdt et tjenestedesignprogram for både store og små bedrifter, for å lære mer om Tjenestedesign, fordi de er klare på at dette er den beste måten for å skape innovasjon.

Tjenestedesign er ikke nytt, men har blitt viktig for å gjøre komplekse prosjekter innen offentlig og privat tjenesteyting bedre. Inntil nylig har det vært satset lite på dette i Nord-Norge, men det vil NODA nå gjøre noe med.

− Spesielt her i nord ser vi at mange sitter på hver sin haug og gjør forskjellige ting. Når designere kommer inn og stiller de riktige spørsmålene, ser mange at det finnes endringsmuligheter, forklarer Wiik.

Programmet, som fikk navnet NODA til Tjeneste, startet derfor i år, med 10 designere (NODA medlemmer) og 10 caser fra privat og offentlig sektor, med et mål om å gjøre Nord-Norge ledende i bruk av tjenestedesign. I et halvt år har de ti designerne jobbet sammen med hver sitt case fra Nordland og Troms for å skreddersy et konsept for bedriftenes virksomhet.

Under månedlige workshops jobbet caser sammen med designere for å finne nye løsninger. Foto @ NODA

−Denne måten å jobbe på er unikt i nasjonalt sammenheng, ingen har gjort det før. Vi får skryt fra mange om at det er slik man skal drive innovasjon fremover, “hands on program”, med reelle caser, tverrfaglig arbeid, og med fokus på brukere, daglig leder i NODA, Michele Widerøe.

På landsbasis finnes det flere store eksempler på bruk av tjenestedesign. Oslo Lufthavn fikk mye ros for sitt tjenestedesign i arbeidet med den nye terminalen, og opplæringsportalen “læringsreisen”. Men i Nord-Norge er det ingen eksempler på dette.

− Vi ser at tjenestedesignmetodikken er viktig for omstillingen i Nord-Norge, men at det var underkommunisert disiplin, de få bedrifter eller offentlig organisasjoner som så verdien av metodikken kunne ikke hente kompetanse lokalt fordi Nord-Norge hadde ikke et eneste tjenestedesignkontor, forklarer Widerøe.

Og NODA forteller at tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

− Flere av casene har sagt at de nå ser prosjektene sine på en helt ny måte, og at de ser det mer fra forbrukeren sitt perspektiv, forteller Wiik.

Og prosjektet var så populært at planleggingen for neste års workshop allerede er i gang, i tillegg til planlegging av en tjenestedesignkonferanse til neste år. Wiik og Widerøe forteller at de allerede har fått inn mange søkere til neste års workshop.

De 10 casene som var med i NODA til Tjeneste var:

  • MobileMoods, Nordland
  • Tromsø Sentrum, Troms
  • Remiks, Troms
  • Polaria, Troms
  • Spaceship Aurora, Nordland
  • The Whale, Nordland
  • Moskenes fergekai, Nordland
  • Tromsøbadet, Troms
  • Hjemmetjenesten, Troms
  • Meløy Svartisen, Nordland