Home Nyheter Shared value-ekspert: – Partnerskap er nødvendig for å løse samtidens utfordringer

Shared value-ekspert: – Partnerskap er nødvendig for å løse samtidens utfordringer

0

– Å bygge opp et gjensidig berikende partnerskap er en utviklende reise, sier den danske Shared Value Innovation-eksperten Louise Kjær. Som rådgiver for både regjeringer og multinasjonale virksomheter er hun tett på prosessen med å opprette partnerskap på tvers av sektorer – en prosess hun mener er helt nødvendig for å løse samtidens utfordringer.

InnoMag har tatt en prat med Kjær, som i tillegg til å jobbe med strategisk partnerskapsrådgivning også er nyeste medlem i Open Innovation Labs Advisory Board. Når hun får spørsmål om hvorfor det plutselig har blitt så moderne å snakke om partnerskap, trekker hun frem det internasjonale fokuset på bærekraft som en viktig faktor.

– Mange av verdens multinasjonale selskaper har blitt inspirert av FNs bærekraftsmål, som blant annet setter fokus på behovet for samarbeid på tvers av sektorer. Men vi lever også i en tidsalder hvor det generelt har blitt tydeligere at sosiale, miljømessige og økonomiske mål er sammenfallende. Beslutningstakere fra både privat og offentlig sektor innser i dag at samfunnsmessige utfordringer ikke bare bør oppfattes som skremmende begrensninger for deres aktiviteter, men kan betraktes som nye muligheter til å skape bærekraftig vekst.

– Ulike sektorer blir nødt til å jobbe tettere

Kjær forteller at hypotesen som ligger til grunn for et nytt partnerskaps-paradigme er relativt enkel: Kun gjennom omfattende og utbredt samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer kan vi sikre at initiativer for å fremme bærekraftig utvikling er tilstrekkelig fantasifulle – og sammenhengende nok til å takle de mest uhåndterlige problemene som ligger foran oss.

– I vår globaliserte verden, og i morgendagens samfunn, vil representanter fra ulike sektorer bli nødt til å jobbe langt tettere sammen. Dette for å imøtegå trusler i forbindelse med ujevn fordeling av rikdom eller fallende vekst – for å unngå de negative sosiale virkninger som oppstår som en konsekvens av disse. Virksomheter må nødvendigvis fokusere sin langsiktige strategi på en todelt målsetning om å skape innovasjon for å imøtekomme samfunnets behov – samtidig som de holder fokus på å langtidssikre en lønnsom forretningsdrift.

– Det er min klare overbevisning at virksomheter, ved å inngå strategiske partnerskap, vil kunne styrke sin forretning.

Du jobber som strategisk partnerskapsrådgiver for både regjeringer, multinasjonale virksomheter og NGOer. Hvor skal man begynne hvis man gjerne vil komme i gang?

– Møt en ny partner som du ikke visste at du hadde bruk for! Alt for ofte tenker vi innovasjon innenfor våre vanlige sirkler eller vår vanlige operasjonsradius. Vi strekker oss ut til dem vi kjenner fra før av, eller vi henter inspirasjon fra våre vanlige kanaler. I mitt arbeid oppfordrer jeg mine klienter til å se langt inn i fremtiden, og forestille seg hvordan en etterspørselsstruktur vil se ut om tretti år. Det er ikke noe hokus-pokus å ta i bruk scenariotenkning. Hvert år vokser verdens befolkning med rundt 85 millioner innbyggere, noe som tilsvarer å føye et nytt Tyskland til verdenskartet. Dette innebærer blant annet et temmelig stort antall nye forbrukere av mat, dagligvarer, IT-løsninger, helseytelser, infrastruktur, energi og så videre.

Samarbeid i partnerskap med aktører du ikke vanligvis regner med i verdikjeden din, gir nye muligheter for å gjøre forretnings- og sosial utvikling bedre, forteller Kjær – ved å anerkjenne hver sektors kvaliteter og kompetense, og finne innovative måter å samtenke disse på.

– Det er et sterkt momentum i og etterspørsel etter «shared value» – eller på norsk: samskaping av verdi for både virksomhet og samfunn.

Hvorfor er det bare de store virksomhetene som for alvor har begynt med å inngå og implementere langsiktige partnerskapsavtaler? Er det vanskelig å arbeide i partnerskap?

– De fleste offentlige instanser har stadig mer begrenset erfaring med å designe policy-instrumenter, matche og gjennomføre partnerskap på tvers av sektorer. På samme måte forveksler virksomhetene ofte begrepet partnerskap med alminnelige bilaterale samarbeidsavtaler. De forstår ikke hvilken vekstdriver som ligger i å tilføre ny viten, innsikt, kreativitet og ressurser fra samskaping med helt nye aktører. En annen, nyere praksis, med å finne opp CSR-prosjekter som foregår parallelt med forretningsdriften, mener jeg også er uheldig.

Hun forteller at virksomheter bør ta utgangspunkt i i eksisterende kjerneforretning når ønsket er å skape innovasjon gjennom partnerskap.

– Det er av avgjørende betydning at ny, bærekraftig tenkning med en gang gir mening forretningsmessig, og kan forklares tydelig til både kunder, medarbeidere, styre og omverdenen forøvrig. Men å bygge et nytt partnerskap er ikke business as usual. Du må være villig til å sette av tid og ressurser til å tenke langsiktig.

Opplever du ofte at du må forklare virksomheter at partnerskapsmetoden ikke garanterer økonomisk gevinst på kort sikt? Er virksomheter generelt åpne for ideen?

– Jeg synes ikke jeg trenger å forklare så veldig mye. Det har blitt svært tydelig i denne verdenen at enhver virksomhet som ønsker å overleve på litt lenger sikt nødvendigvis må tilpasse sin forretningsstrategi og målsetning til noe som tjener samfunnet som helhet. På den annen side, hvis du lykkes med å være først med en ordentlig god idé for å bygge en bærekraftig fremtid, så kan du få front runner-status innenfor din sektor og bli en rollemodell. Du vinner markedsposisjon og blir den foretrukne merkevaren, også i forhold til å kunne tiltrekke og holde på de beste talentene på et konkurransepreget marked – hvor yngre generasjoner av medarbeidere vil shoppe etter karrierer hos de mest bærekraftige og etisk ansvarlige arbeidsplassene.

Har du noen konkrete tips eller råd å gi?

– Jeg kan avsløre at det finnes noen helt grunnleggende prinsipper for å komme godt i gang. Alle partnerskap bør innledes på grunnlag av ett overordnet mål, som er avtalt mellom partnerne. I tillegg kommer en rekke veiledende prinsipper for gjennomføring av avtalte felles aktiviteter, og metoder for å holde partnerne sammen. Disse prinsippene bør utarbeides som et ledd i en partnerskapsavtale, som vil utgjøre felles grunnlag og forutsetning for at alle oppnår det forventede resultat.

Nøkkelprinsipper som forekommer i de fleste partnerskap er blant annet likeverdighet, transparens og gjensidig gevinst. For å forebygge eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser – og for å sikre de mest varige resultatene fra alle samarbeidsinstanser – er det avgjørende å etablere en partnerskapsavtale.

– Partnerskap krever en stor innsats fra alle involverte – spesielt krever de en betydelig investering av tid, for å bygge opp de kvalitative relasjoner som er en forutsetning for et effektivt samarbeid. En detaljert partnerskapsavtale tjener derfor til å sikre at alle parter er enige om for eksempel innsats, roller og ansvar.

Hun understreker at de mest suksessfulle partnerskapene er de som er konkret oppgaveorienterte, hvor alle partnerne er aktivt engasjert i å levere håndgripelige resultater.

– Partnerskapssamarbeid krever tydelig ledelse, og skal styres godt. Uansett er det viktig å være realistisk rundt hva partnerskapet potensielt vil kunne skape av resultater, samt å være åpen også om potensiell risiko og potensielle utfordringer.

 

Louise Kjær er spesialist i ideation og partnerskapsdannelse. Det Københavnbaserte konsulentfirmaet KJAER ADVICE hjelper til med å idéutvikle muligheter for partnerskap mellom flere interessenter med potensiale for felles verdiskapning. Klienter inkluderer blant annet danske A.P.Møller Mærsk, sveitsiske dagligvareprodusenter, og ICT-utvikling i Afrika for World Economic Forum. Kjær er også Affiliate ved Michael Porter’s Harvard Business School-baserte Shared Value Initiative.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst