– Den reisen mange er på i dag, er preget av et raskere teknologiskifte, drevet frem av stadig nye digitale og sosiale trender. I korte trekk har vi gått om bord i et tog som flytter seg fort. Veldig fort. Det forteller teknologientusiast og byråleder i Coxit PR, Magnus Brøyn, i et lengre intervju av dagens “fredags-profil.”

Navn og alder: Magnus Brøyn (37)
Favorittduppeditt: Jeg vil si at min favorittduppeditt er mine tre mobiltelefoner (det stemmer, jeg har tre)! Én Android og to iPhoner.
Dine tre favorittapper: Som de fleste andre bruker jeg noen apper mye og det er blant annet sosiale medier-apper, deriblant Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat og enkelte andre sosiale apper. I tillegg bruker jeg en del medie- og nyhetsapper.
Beskriv deg selv med tre ord:  Mange oppfatter nok som en engasjert og smilende teknologientusiast.
Hvordan kobler du av om våren?: Som mange andre liker jeg å reise og jeg reiser vel kanskje noe mer enn de fleste andre. Med en hektisk hverdag, er det viktig å kunne koble av, også mens man løper fra skanse til skanse. Et godt eksempel er SXSW i Austin. Der får man mange faglige impulser innenfor teknologi – og den sosiale og digitale verden vi lever i – i tillegg til at man kobler av med konferansens varierte kulturtilbud. Jeg vil si at dette er et godt eksempel på hvordan det er mulig å kombinere jobb, reising og avkobling, basert på en underliggende interesse rundt det nyeste som rører seg.

 

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?

– En av de største lidenskapene jeg har er teknologi samt digitale og sosiale medier. Mange opplever det som den store spagaten i dag, ”Mind the gap” som de sier i London, nemlig at vi beveger oss fra en (fast) perrong og over til noe som er mer flyktig. Den reisen mange er på i dag, er preget av et stadig raskere teknologiskifte, drevet frem av stadig nye digitale og sosiale trender. I korte trekk har vi gått om bord i et tog som flytter seg fort. Veldig fort. Og selv om vi har snakket om dette taktskiftet i flere år, har det virkelig skutt fart det siste året, noe vi blant ser innen mediebransjen, hvor de tradisjonelle innholds- og annonseproduktene utkonkurreres av nye algoritmer, programmatiske børser og stadig smartere datakilder som i økende grad avdekker målgruppenes reelle interesser…

– Det blir tydelig at (den gamle) perrongen står veldig stille, mens det nye toget er i stor bevegelse. Samtidig må vi ikke glemme hvor vi kommer fra og hva som skal til for å utnytte det beste av begge, det vil si; all, perspektiver – ettersom alt er en del av den samme digitale og sosiale virkeligheten – og farten blir trolig ikke mindre.

Hva/hvem er din fremste inspirasjon for å håndtere endringene som kommer?

– Det er mange å ”blikke” til i et norsk perspektiv, da det finnes flere inspirerende nordmenn som har lykkes med spennende innovasjoner. En av dem er norsk-amerikanske Dag Kittlaus, som er pappaen til Siri, som vi alle har et forhold til på telefonen. Jeg møtte han i Austin i år, der han blant annet kunne fortelle at Siri er inspirert av værdamen på TV2, med samme navn, som mange av oss husker fra gamle dager. Vi behøver altså ikke gå så veldig langt for å finne noen tydelige inspirasjonskilder. En annen som bør kunne inspirere mange her til lands, er Are Traasdahl, som jeg har tilbrakt en del tid med de siste dagene, da vi blant annet har deltatt på ulike TV-programmer sammen. Are har etablert flere spennende selskaper og han fremstår derfor som en av vår tids virkelig suksessrike seriegründere. For 5-6 år siden forutså han hvordan våre mobile og digitale liv ville utvikle seg og han satser derfor på å utvikle en plattform som identifiserer brukere på tvers av ulike enheter.

“La oss snakke om den teknologien som betyr noe for deg og meg.”

– På den måten har han skapt en teknologi som revolusjonerer muligheten for å kunne levere aktuelle og relevant annonser til deg og meg – basert på surfemønsteret vårt – på tvers av flere enheter. Ofte svarer mange at deres store inspirasjonskilde eksempelvis kan være Steve Jobs eller andre kjente og kjære teknologiguruer der ute. Det kan innimellom være lurt å begynne med de som faktisk har lykkes med vårt norske perspektiv som utgangspunkt. Det finnes mange inspirerende eksempler på hvordan gode ideer er satt i system og utviklet til å bli globale suksesser, med et norsk utgangspunkt, og det vil jeg gjerne høre enda mer om! Ikke bare fordi gründerne er blitt betalt godt for sine ideer, men fordi teknologien de har utviklet flytter verden videre. La oss snakke om den teknologien som betyr noe for deg og meg.

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

– Jeg har mange steder jeg går for å holde meg oppdatert og for å uttrykke det jeg oppfatter som viktig å uttrykke. Vi lever i en verden hvor dialog er veldig viktig og da er det viktig å finne de flatene, kanalene og arenaene hvor det er mulig å ha en dialog. Derfor foretrekker jeg i stor grad å oppsøke de fysiske arenaene, så vel som de virtuelle og digitale arenaene, hvor det er mulig å skape god og meningsfull dialog. SXSW i Austin og Social Media Days i New York er eksempler på en slike arenaer, men også andre konferanser i inn- og utland. Denne uken har jeg deltatt på Gulltaggen, som er en norsk konferanse med fokus på trender innen teknologi og digital kommunikasjon. Gulltaggen er et eksempel på et konferanse som fortjener oppmerksomhet. Etter snart 20 år er det mer enn en god fest.

Hvordan ser din virksomhet ut i 2020? Og hvor befinner du deg?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror jeg i utgangspunktet kommer til å være veldig opptatt av hvordan teknologi – samt digitale og sosiale medier – påvirker det livet vi lever og hvordan verden utvikler seg for selskaper og merkevarer, som ønsker å ha en plass i den verden vi lever i, idag og i morgen. Mye vil dreie seg om digital og sosial kommunikasjon. Det dreier seg om å gjøre budskapet enda mer relevant og interessant. Teknologiens betydning vil bare øke i styrke og de som forstår disse sammenhengene vil ha et sterkt konkurransefortrinn. Det tror jeg også vil være mitt – og vårt – sterkeste konkurransefortrinn, nemlig innsikten og forståelsen for hvordan teknologien kan utnyttes til å fornye kommunikasjonen og skape resultater.

“Jeg er hele tiden opptatt av å se fremover og ikke bakover,”

– Det kan være viktig å vite hvor vi kommer fra, men mye mer inspirerende å vurdere hvor vi er på vei. Det er alltid et spørsmål om hvor vi skal og kursen defineres ikke på det store hav av hvor båten har seilt, men hvor den er på vei. Det er det som gjør at akkurat forståelsen for trendene innen det digitale og sosiale landskapet er viktig. Fordi det vi har sett og det vi har lært, kan gi oss ganske mye innsikt, men det som skjer fremover og hvordan vi bestemmer oss for å forholde oss til det – er dét som vil definere hvem vi er og hvordan vi skal utvikle oss som mennesker, virksomheter, merkevarer og organisasjoner.

Hvilke bransjer/aktører (utenfor din egen bransje) ser du som de største utfordrerne?

– Jeg tror i utgangspunktet at PR og kommunikasjonsbransjen, som jeg har jobbet innen de siste to tiårene, har noen ganske sammenlignbare utfordringer og problemstillinger med mange andre industrier. Likevel kan vi utnytte fordelene ved den digitale og teknologiske utviklingen, nemlig at vi som individer og selskaper beveger oss inn i en ny verden hvor spillereglene endres. Jeg tror at de som ikke klarer å henge med i utviklingen og som nettopp er mer opptatt av hvor vi kommer fra, enn hvor vi er på vei, fort vil slite.

– Det gjør også at det vil komme nye utfordrere, samt at utfordreren i mange tilfeller faktisk er deg selv. Det har aldri vært riktigere å si at du er din største utfordrer, nettopp fordi det er et spørsmål om i hvilken grad du tar inn over deg de nye perspektivene og den realiteten vi står i, og hva du har av unik innsikt og kompetanse, som kan skape en tydelig og interessant posisjon din en verden hvor lojaliteteten og kunderelasjonene vil viskes ut. Det er viktigere hva du selv gjør – og ikke gjør –  enn hva alle de andre gjør. Jeg tror at de som forstår trendene og som er nysgjerrige, og som vil utnytte teknologi til å kommunisere smartere og på enklere måter, vil ha de beste forutsetningene for å lykkes. Jeg ønsker å være en av de som bidrar til at norske og internasjonale selskaper skal bli enda bedre til å utnytte teknologien, i måten de kommuniserer på og måten de dermed skaper konkurransefortrinn for seg selv, i kampen med sine mange konkurrenter.

På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i din virksomhet? På hvilken måte?

“Med nysgjerrighet og vilje til å tenke nytt vil du trolig komme langt.”

– Jeg vil si at innovasjon er viktig og gir det en 9´er i min virksomhet. Vi lever i en bransje hvor innovasjonen vokser innenifra, hver dag dreier det seg om å tenke nytt, og utnytte de nye mulighetene. Kompetanse og kunnskap er noe du ikke har fått, men det er noe du tilegner deg, hver dag, hele tiden. Med det mener jeg at vi hele tiden er i bevegelse, akkurat som gode innovasjonsløp, så vet vi ikke helt hvor kompetansen og innovasjonen vil føre oss. Med nysgjerrighet og vilje til å tenke nytt vil du trolig komme langt. Likevel kan du være utrolig innovativ i dag, men det betyr ikke at du er spesielt innovativ i morgen. Derfor er ”mindsettet” og kulturen – rundt det å skape innovasjon og tenke nytt ved å utfordre seg selv og se muligheter – selve oppsummeringen av reell innovasjon, sli jeg ser det. Det tror jeg også kommer til å bli bærebjelken for hvordan man faktisk skal kunne levere på det å skape innovasjon i fremtiden. Det er egentlig ganske bransjeuavhengig. Det dreier seg om å skape den riktige kulturen og mentaliteten, du vet, når det er rom for å tør å tenke nytt og utfordre seg selv.

Hvordan tror du din virksomhets kommunikasjonsstrategi vil endre seg som følge av den digitale revolusjonen?

– I all ærlighet, så er det vel en del andre selskaper som kanskje vil oppfatte dette spørsmålet som mer relevant enn det vi kan gjøre, ettersom vi er et PR- og kommunikasjonsbyrå som nettopp jobber med utforming av digitale og sosiale strategier, og hvor vi bistår en rekke selskaper med nettopp denne utfordringen.

– Når det er sagt, så er spørsmålet i seg selv utrolig viktig, nettopp fordi det belyser den spagaten som mange sitter i. Mange opplever fortsatt at de ikke klarer å bygge bro mellom virksomhetens kommunikasjonsmessige ståsted og det som skjer på den digitale og sosiale fronten. Utviklingen er rask og inkluderer fremvekst av nye medier og nye muligheter, som de ikke helt forstår hvordan de skal utnytte fullt ut. Nå er det selvsagt også mange som forstår det, men det å stille seg spørsmålet er likevel veldig viktig. Det dreier seg om å utnytte erfaringen og innsikten fra andre selskaper, som har vært gjennom det samme, noe som gjør det lettere å finne riktig kurs for din virksomhet. Det er mulig å gjøre, eksempelvis ved å utnytte erfaringene og innsikten som vi i Coxit har opparbeidet på tvers av bransjer og selskapsstrukturer i mer enn ti år med digital og sosial utvikling i raskt tempo.

Ny teknologi/Digitaliseringen tvinger frem endringer i stadig raskere tempo. Er Norge med å kjører toget, eller står vi igjen på perrongen?

– Skal jeg være ærlig, så har jeg veldig lyst at det innovasjonsmomentet vi har klart å få opp i Norge de siste årene, skal kunne fortsette å vokse og at det skal gi oss mange nye selskaper og suksesser. Samtidig tror jeg vi må være ærlige, og hvis vi bare sammenligner oss med Sverige, så har svenske ligget langt foran oss i lang tid innenfor teknologi og digital innovasjon. De har et miljø og en kultur for hvordan de satser på teknologi, og de vet derfor hvilken betydning det har, ikke minst også i en kommersiell forstand. Det dreier seg ikke bare om å ta frem gode ideer, men skal du lykes kommerielt, er forståelsen for menneskene, teknologien og markedet helt avgjørende.

– Du kan ha verdens beste idé, men feiler du på ett av disse punktene, eksempelvis dersom kundene dine ikke skjønner hvorfor eller hvordan de skal kjøpe av deg, kan du ha de beste folkene og den beste teknologien – men likevel ikke lykkes kommersielt. Samtidig må du tørre å se rundt de neste svingene. Hva kommer til – slik du vurderer det – å kunne gi deg et reellt teknologisk forsprang om 5 år? Svarer du på det, med en god idé, og du samtidig finner de beste folene, utvikler en ledende teknologi og sørger for at markedet og kundene forstår hva du driver med – så har du gode forutsetninger for å lykkes. Det er selvsagt ikke enkelt, men det er akkurat dette som skiller suksessene fra fiaskoene.

Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har uttalt at de er positive til innovasjontrenden. Er norske politikere gode nok til å fokusere på muligheter i stedet for forbud?

– Foreløpig har det vært mye prat når det gjelder hvilke trender som virkelig betyr noe, når det kommer til innovasjon og entreprenørskap. Det har vært også mye prat rundt hvordan vi skal skape et digitalt skifte og hvordan vi generelt skal kunne utnytte det forspranget vi har på en del områder, teknologisk innenfor olje, gass og offshore, men også andre bransjer. Utfordringen er at vi står oppi en spesiell tid, hvor vi allerede i 2016 begynner å komme på etterskudd når det gjelder å hente inn evnen for å skape nye vekstnæringer. Vi lever på toppen av jorda – i et land med mye penger og god utdannelse – og med god teknologisk utvikling og innsikt. Det bør vi kunne få mye ut av, synes jeg, men det sitter mellom øra, som alt annet her i livet.

“Formueskatten bør fjernes”

– Det holder ikke lenger å reise rundt å besøke hjørnesteinsbedrifter som nedbemanner eller legger ned. Nå er vi i større grad nødt til å reise rundt å besøke de virksomhetene som er i ferd med å starte opp, som trenger all mulig støtte og politisk handlekraft. Formueskatten bør også fjernes, da den i realiteten motarbeider entreprenørskap og investering i egen virksomhet. Og så gjelder det å tilrettelegge med et skattesystem som fungerer, eksempelvis gjerne med et incentivbasert system for etablererstøtte, gjerne i kombinasjon med en reduksjon av arbeidsgiveravgiften. Det vil gjøre det enklere å komme igjennom den kritiske startsfasen. Dette er bare noen av mange ulike virkemidler, som må virke sammen og oppå hverandre, for at det skal kunne skapes de nye vekstnæringene som Erna og Jonas liker å prate om, men som de også må bidra til at faktisk får lov til å blomstre.

I disse tider er det mye spennende som skjer på innovasjonsfronten, hva mener du er de tre trender/game-changere som vil ha størst påvirkning på oss/verden i årene fremover?

– Det er mange trender man kan trekke frem, men jeg vil si at akkurat her vi står nå tror jeg de trendene som vil ha største påvirkning er virtual reality (VR). Rett og slett fordi vi kort tid vil sitte inne i Facebook – og ikke på Facebook – hvor vi kommuniserer og lar oss underholde på en helt ny måte. Plutselig sitter vi rundt det samme spisebordet, selv om vi sitter på åtte forskjellige steder i verden, og vi kan utforske nye steder og opplevelser, før vi faktisk gjør det i det virkelige liv. Vi vil stå i sentrum av begivenhetene og ble en del av det som skjer. Det vil være svært engasjerende og skape en rekke nye muligheter også kommersielt.

“Det vil påvirke svært mye i samfunnet og livene våre”

– En annen trend er kunstig intelligens (AI). Det er Kittlaus, som jeg nevnte tidligere, et eksempel på, da han jobber med et spennende prosjekt om akkurat dette. Vi har kanskje sett på kunstig intelligens på en gammeldags måte, hvor vi tenker at roboter og andre skal utfordre oss og at det er litt skummelt. Det kan kanskje være litt skummelt, men ikke i et tre års perspektiv, da snakker vi nok heller minst i et 30 års perspektiv. Jeg tror at vi i løpet av noen år vil se den utviklingen innen kunstig intelligens, som vi nå ser innen VR, nemlig at det ganske plutselig skapes et teknologisk gjennombrudd som gjør at trenden brekker oppover. Det vil påvirke svært mye i samfunnet og livene våre. De fleste løsninger vil automatiseres og nye tjenester vil vokse frem, som vi ikke en gang kan se konturene av i dag. Dataene vil sammenstilles på nye måter med nye koblinger og nye mønstre. Mulighetene tilknyttet kunstig intelligens er enorme og veldig spennende. I tillegg tror jeg også vi vil kle på oss stadig mer teknologi, og verdien av dette vil være så stor, at selv om det utfordrer personvernet, så vil vi ønske å utnytte de mange fordelene det fører med seg.

– Mye av dette vil ta litt tid, og utviklingen i et tre års perspektiv vil derfor kunne være begrenset, men den underliggende utviklingen vil være enormt kraftfull innen alle disse områdene, slik jeg ser det.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here