Hjemmekontor, kunstig intelligens og robotikk, plattformøkonomi, digital overvåkning og arbeidslivskriminalitet. Det er de fem arbeidsmiljøutfordringene inspektørene i de nordiske arbeidstilsynene peker på som de viktigste i fremtidens arbeidsliv.

Rapporten “Work today and in the future. Part two: A synthesis of recommendations by and for the Nordic Labour Inspectorates”, ble presentert av direktør for Arbeidstilsynet i Norge, Trude Vollheim, under verdenskongressen for arbeidsmiljø i Sydney som nylig er avsluttet. Konferansen er en av de største internasjonale kongressene om arbeidshelse og sikkerhet i verden.

Rapporten er en bestilling fra direktørgruppen for de nordiske arbeidstilsynene, og er laget av gruppa Future of Work, som er satt sammen av medarbeidere fra de nordiske arbeidstilsynene.

– Rapporten gir oss svært verdifull, praksisbasert kunnskap, som vi i nordiske arbeidstilsynene vil ta med oss i våre prioriteringer i årene som kommer, sier direktør Trude Vollheim i en kommentar.

Ny teknologi kan gi nye arbeidsmiljøutfordringer

Målet med rapporten var å få innsikt i hvilke arbeidsmiljøutfordringer inspektørene ute i praksis ser konturene av når det gjelder fremtidens arbeidsliv og hvilke forslag til løsninger de kommer med.

– Ny teknologi kan i mange tilfeller bidra til å forenkle og forbedre arbeid, men med på kjøpet kan vi også få nye arbeidsmiljømiljøutfordringer, sier Vollheim.

Funnene i hvert av de nordiske landene er analysert både enkeltvis og samlet, og resulterte i fem prioriterte arbeidsmiljøutfordringer: hjemmekontor, kunstig intelligens (KI) og robotikk, plattformøkonomi, digital overvåkning, og arbeidslivskriminalitet.

20 praktiske anbefalinger

I rapporten kommer inspektørene med 20 praktiske anbefalinger til de nordiske arbeidstilsynene for å håndtere disse arbeidsmiljøutfordringene. De foreslår også et tidsperspektiv for anbefalingene, hvilke aktører det er relevant å samarbeide med, samt hvilke virkemidler som kan være aktuelle.

En av flere anbefalinger er knyttet til kunstig intelligens, hvor det blant annet trekkes frem at KI, robotikk og algoritmer sin påvirkning på arbeidsmiljøet må inn i risikovurderinger.

– Dette er noe Arbeidstilsynet, sammen med nasjonale og internasjonale parter, kan formidle og veilede om for å bidra til å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv, sier Vollheim.

En annen anbefaling er å undersøke muligheten for å kunne bruke teknologi, som for eksempel smarttelefoner og 3D-scanning, til å evaluere og vurdere arbeidsmiljøet når man jobber hjemmefra – samtidig som man ivaretar personvernet.

Et siste eksempel på anbefaling er å samarbeide nasjonalt og internasjonalt med partene og andre interesseorganisasjoner om å jobbe med retningslinjer og eventuelt regelverk som sikrer rettighetene til plattformarbeidere, for å ivareta deres arbeidsmiljø, sikkerhet og helse.

– Partssamarbeid er kjernen i både det norske og det nordiske arbeidslivet, og på veien inn i fremtidens arbeidsliv vil dette være særlig viktig, sier Vollheim.

Flere utfordringer identifisert av arbeidsgruppa

I tillegg til anbefalingene som kommer fra inspektørene, så har Future of Work-gruppa identifisert andre mulige utfordringer som kan være med å forme fremtidens arbeidsliv: klimaendringer og bærekraft, kjemiske og biologiske eksponeringer, helsepersonell, atypiske ansettelsesformer, KI språkmodeller, og nye teknologier.

Konferanse for verdens arbeidstilsyn til Trondheim

I 2024 skal Arbeidstilsynet være vertskap for en internasjonal tilsynskonferanse for verdens arbeidstilsyn, i samarbeid med de andre nordiske landene og International Labour Organization (ILO).

– I fjor ble retten til et trygt og sunt arbeidsmiljø anerkjent som en grunnleggende rettighet av FN, og nylig oppdaterte og vedtok ILO en global arbeidsmiljøstrategi. I lys av det oppfordret ILO arbeidstilsyn fra hele verden om å møtes og lære av hverandre, og når denne konferansen arrangeres for andre gang neste høst, er det i Trondheim, avslutter Trude Vollheim.