På en bestilling fra Stortinget lanserte i dag Abelia, Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) en ny rapport med forslag til skatteendringer for å øke tilgangen av egenkapital for unge vekstselskaper.

Hensikten med rapporten er å analysere hvordan skatteincentiver for investeringer i unge og vekstorienterte selskaper som praktiseres i andre land, spesielt Storbritannia, kan relateres til en norsk kontekst.

– Vi mener det finnes mange kompetente mennesker i Norge med gründer- og næringslivserfaring som med et moderat skatteincentiv vil vurdere å bruke større deler av oppstart kapital på investeringer i unge, innovative bedrifter, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN, i pressemeldingen.

Stortingsflertallet ba i budsjettforliket for 2016 Regjeringen om å utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper. Forslagene baserer seg dermed på den engelske ordningen Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS).

Forslagene som presenteres i rapporten “Investeringsincentiver for unge vekstselskaper” er:

  • «Vekstinvesteringer med skattefradrag for unge selskaper» for alle kvalifiserte investorer, inspirert av SEIS. Formålet er å stimulere til at mer risikovillig, kompetent egenkapital allokeres til de og mest risikofylte faser av unge vekstbedrifters virksomhet.
  • «Seriegründer-fradrag» for erfarne gründere og entreprenører, delvis inspirert av Entrepreneurs Relief-ordningen. Formålet er å gjøre det mer attraktivt for en vellykket gründer og entreprenør å reinvestere realisert kapital i ny oppstartsvirksomhet, enn i andre aktivaklasser.
  • For å stimulere til økt kapitaltilgang for etablerte vekstbedrifter anbefales også et norsk «Vekstinvesteringer med skattefradrag for etablerte unoterte selskaper»-ordning. En slik investeringsfradragsordning er inspirert av SEIS, men foreslås målrettet langt mer, mot kvalifiserte vekstbedrifter innenfor relevante kriterier.

– Dette er et forslag til en måte å løse utfordringene med kapitaltilgang for selskaper og ideer i tidligfase, sier Ras-Vidal. Forslagene er mer moderate enn i England.

– Vi vet vi står foran en krevende omstilling av norsk økonomi. Vi vet at vi trenger innovative selskaper og nye løsninger, og vi vet at kapitaltilgang er et stort problem for selskaper i denne tidlige fasen. Vi vet også at skatteincentiver for å kanalisere kapital til disse selskapene fungerer, som det har gjort i England. Det er med andre ord ingen gode grunner til å ikke innføre dette i Norge nå, sier administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here