-BoldBooks vil endre måten vi utgir bøker på. Det er en konservativ bransje vi prøver å snu, men nå er det en bevegelse på gang, sier gründererne til InnoMag.

Siden 2017 har BoldBooks hatt Norge som sitt testmarked og nå i 2021 er alt rigget for å starte markedsføringen i Tyskland.

Gjennom markedsplassen på boldbooks.com får forfatterne direkte tilgang til de samme tjenestene som forlagene har. Dermed kan forfatterne skippe forlagsleddet, gi ut like bra bøker og beholde inntektene, kontrollen og rettighetene selv.

Gjennom partnerskapet med en nettbokhandelen Bookis vil vi samarbeide for å løfte frem uavhengige forfattere. Det vil komme en egen salgskanal for indieforfattere og vi vil gjennomføre felles markedsaktiviteter.

Et annet spennende samarbeidsprosjekt er noe indieforfatterne har etterspurt fra oss lenge, nemlig ekte print-on-demand (trykking, pakking og utsending etter hvert enkelt bokkjøp). BoldBooks har en intensjonsavtale om å få realisert dette i 2021. Det vil muliggjøre at enda flere vil satse på å gi ut sin egen bok.

Mangfold og demokratisering

Det er gammeldags å tenke at det frie ord skal begrenses av portvoktere som bestemmer hva som skal utgis i bokform og ikke. I hvert fall når vi ser at den statsstøttede bokbransjen blir stadig mer kommersialisert og markedskreftene vridd mot bestselgerne.

På forlag må forfatterne si ifra seg rettighetene til åndsverket sitt på livstid og 70 år etter sin død, og får bare i snitt 12,5 % av salgsinntektene utbetalt. Likevel får de fleste minimalt med synlighet og ender opp med å måtte markedsføre sin egen bok.

På markedsplassen boldbooks.com kan forfattere få tilgang til frilansere som redaktører, språkvaskere, korrekturlesere, designere, bokproduksjonstjenester etc. Fagfolkene er rekruttert inn og kvalitetssikret av BoldBooks, og er de samme som jobber for forlag.

Ja, det koster å investere i eget bokprosjekt. Men en investering på f.eks. 70 000 kroner er tjent inn igjen allerede ved 200 solgte bøker á 350 kroner (for tilsvarende antall bøker vil forlagsforfatteren ha tjent 8 750 kroner).

Det finnes et publikum for enhver bok, også de smaleste nisjene. Dette handler om ytringsfrihet, det handler om demokrati og det handler om å dele kunnskap og historier mennesker imellom.

Vil de lykkes i Tyskland?

Tyskland er for selskapet et opplagt valg etter Norge. Det er verdens tredje største bokmarked, etter USA og Kina, og markedet for selvpublisering er mye mer modent. Årlig gis det ut like mange selvpubliserte bøker som forlagsutgitte bøker.

Likevel har ikke Tyskland noen plattform som tilbyr det samme som BoldBooks, med en one-stop-shop for alle publiseringstjenester og muligheten til å sette sammen sitt eget team av kvalifiserte fagfolk.

Nå i juni 2021 har vi en tysk versjon av plattformen ferdig, en tysk medarbeider på plass i teamet, tyske leverandører på plattformen og har fått våre første tyske kunder, sier gründerene som nå jakter kapital på Dealflow.