På høyskolen i Østfold har det forholdsvis nye innovasjonsbaserte valgfaget gitt resultater. Initiativtaker Salvador Baille, synes det allikevel er oppsiktsvekkende at ikke flere studenter velger faget, når fokuset på innovasjon og entreprenørskap aldri har vært større enn nå. 

For to år siden startet Per-Gunnar Fyhn, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og Salvador Baille, daglig leder i innnovasjon – og teknologiledelsesrådgivningsfirmaet Intelis, valgfaget “IKT basert innovasjon” på Høgskolen i Østfold. I løpet av vårsemesteret lærer studentene et sett med verktøy som de skal bruke til å utvikle sine egne forretningsideer.

Anerkjente eksperter gir studentene “master-classes”  i ulike områder som oppbygging av forretningsmodeller, idebeskyttelse og dannelse av bærekraftige eierskapstrukturer. På eksamen må studentene kunne gi svar på spørsmålet som mange profesjonelle må møte i virkeligheten – Ville de anbefale en bedriftsledelse å investere i prosjektet eller burde det legges ned og hvorfor?

– Studenter er i den alderen hvor de tør å tenke nytt. Det som er avgjørende er at innovasjonsfaget er praktisk og virkelighetsorientert, der samspill mellom industri, akademia og investorer blir grunnmuren for å opprette og ta vare på en gründerkultur i Norge, sier Baille.

Studentene må derfor også i løpet av våren pitche sine forretningsidéer for to ulike paneler med eksperter og investorer. Under pitchen får studentene både tilbakemeldinger og forhåpentligvis tilbud om videre samtaler med hensikt å diskutere en potensiell investering i prosjekt. Innovasjon Norge sitter også som observant i sensorpanalet som skal gi karakter til den siste pitchen som studentene må gjennomføre som eksamen for faget.

– Prosjektet har gitt resultater. I fjor brukte studentene i et av prosjektene det de lærte i løpet av faget på å etablere den lokale Halden-vekstsuksessen Techweb. I år, under den andre pitchen, fikk én av de fire gruppene direkte invitasjon av en investor til å snakke videre om prosjektet, kan Baille fortelle.

Det er jo ingen hemmelighet at Norge trenger flere gründere med internasjonalt vekstpotensial for å kunne lykkes i omstillingen vi nå står overfor. Finnes det mange av studentene deres med slike ambisjoner?

– De aller fleste bedriftsideeene har internasjonalt potensial, men ikke alle har den vinklingen til å begynne med. Det er i løpet av faget og gjennom coaching og møter med panelene at studentene oppdager at det finnes potensial for å tenke både større og internasjonalt, sier han.

– Jeg finner det derimot oppsiktsvekkende at antall studenter som velger vårt innovasjonsfag på Høgskolen i Østfold er såpass lav med tanke på hvor mye medieomtale det er rundt behovet for innovasjon i landet. De fleste velger tryggheten. En ny gründerkultur kan løfte landet og gjør det mindre oljeavhengig og mer kunnskapsverdiskapende i konkurransen mot resten av verden.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here