Hvordan kan digitale støttesystemer og kunstig intelligens bidra til oppetid og framkommelighet og mer klimavennlig vegdrift? Det er tema når Statens Vegvesen inviterer entreprenører og leverandører til dialogkonferanse 18. mars.

Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter som alle starter i 2025. Gudbrandsdalen og Hedmark er de første som er klar for utlysning, mens de andre nye riksvegkontraktene kommer i Trøndelag og Salten.

Konkurrerer om digitale løsninger

De som vil drifte riksvegene i framtida må forberede seg på å konkurrere om løsninger for reduserte klimautslipp, bedre informasjon til byggherre og trafikanter og bedre beredskap under værhendelser.

Dette vil blant annet kreve gode digitale løsninger.

– Målet med dialogkonferansen på Gardermoen 18. mars er å stimulere til innovasjon og samarbeid mellom driftsentreprenører og leverandører av teknologi- og informasjonssystemer, slik at de i fellesskap kan komme fram til løsninger som kan bidra til å forbedre og forenkle vegdriften, sier avdelingsdirektør Bente Aase i Drift- og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen.

Entreprenører møter leverandører

Dialogen skal gi entreprenørene innsikt i hva som finnes av digitale støtte- og beslutningssystemer som kan brukes innen vegdrift, slik at de kan sette inn best mulige tiltak til rett tid.

Utviklerne på sin side skal få innsikt i hvilke behov driftsentreprenørene har.

For Statens vegvesen er hensikten med konferansen å kople sammen entreprenørmarkedet og potensielle leverandører og utviklere av teknologi- og informasjonssystemer som gir merverdi til drift av riks- og europavegnettet.

– Målet vårt er at denne dialogkonferansen skal fungere som en smeltedigel mellom det etablerte entreprenørmarkedet og morgendagens teknologiløsninger, sier Bente Aase.

Dette er en innovativ måte å be om kreative innspill på som vi i InnoMag applauderer.

I tillegg til de nye kontraktene på Østlandet, gjør Statens Vegvesen oss oppmerksom på at det også forberedes utlysning av nye driftskontrakter for Trøndelag nord og sør og for Salten i Nordland. Disse kontraktene lyses ut i løpet av året og har oppstart 1. september 2025.

Statens Vegvesen er for øvrig blant de 50 norske virksomhetene som er valgt inn i Open Innovation Lab of Norway som samler landets ledende innovasjonsprofesjonelle. Vi gjør for god ordens skyld oppmerksom på at vår ansvarlige redaktør leder dette nettverket.