DNV GL har gjennom 150 år bygget en ledende global rolle innen sikkerhet – først til havs, og senere innenfor mange industrier og viktige teknologiområder. Likevel er det mer enn teknologi Bjørn Kj. Haugland, konserndirektør for teknologi og bærekraft, peker på når det kommer til hvordan vi kan mestre fremtidsutfordringene vi står ovenfor.

Dere har jo gjort en imponerende jobb med å beskrive scenarioer for 2020 i Technology Outlook 2020, hvor fort kommer egentlig fremtiden?

– De store endringene denne boka beskriver kommer raskere enn vi kanskje tror. For næringslivet vil dette bety endrede rammebetingelser, ikke bare som følge av teknologiutvikling, men også fordi myndigheter og samfunnet for øvrig vil stille strengere krav. Blant annet når det kommer til åpenhet, innsikt og hvordan bedrifter utøver sitt samfunnsansvar, sier Haugland, og understre- ker at utfordringene kommer til å være store.

– For å sikre verdiskapning, vekst og bærekraftig utvikling må næringslivet kontinuerlig tilpasse seg nye utfordringer og nye krav. Morgendagens vinnere må være i stand til å forutse og være i forkant av de trendene og utviklingene som kommer, de må være ledende innenfor innovasjon og skaperkraft, men ikke minst – de må ha evne til å agere raskt på det uventede, sier Haugland.

Hva er den største utfordringen, synes du?

-For meg er svaret faktisk enkelt; god ledelse og god gjennomføringsevne. Vi fokuserer trolig for mye på gode idéer når vi snakker om innovasjon, men evnen til å løfte idéene inn i markedet – raskt nok – er minst like viktig. På mange måter handler det om å ha en god helhetlig tilnærming til sitt risikobilde. Vi vet alle at risiko ikke kan elimineres, selv med de beste planer. Når vi i DNV GL tenker på morgendagens vinnere tenker vi ikke på de som legger de beste planene for det en forventer seg. Vi tenker på de som er best i stand til å reagere raskt og hensiktsmessig på det uventede, sier Haugland.

God ledelse er, ifølge Haugland, en viktig forutsetning for å lyktes i den globale konkurransen.
– På det organisatoriske plan er det viktig å skape en kultur for kontinuerlig innovasjon og sørge for en strømlinjeformet innovasjonsprosess, både med hensyn til tid, risikoreduksjon og gevin- stoptimalisering. Dette er et ledelsesansvar og selv store, veletablerte virksomheter har mye å vinne på dette.

DNV GL legger selv ned mye ressurser i forskning, og har på eget initiativ gått 100 teknologier i sømmene med tanke på hvor bærekraftige de er i et 2020-perspektiv. Rapporten Technology Outlook 2020 konkluderer faktisk med at teknologiene som vil være førende om et drøyt tiårs tid, trolig vil ligne på de vi har i dag.

– Vi vil sannsynligvis oppleve en teknologi-evolusjon fremfor en –revolusjon de neste ti årene. Teknologiutvikling tar tid. Det som er helt klart er at vi må skalere mange av de teknologiene som i dag er på tegnebordet og under utvikling innenfor fornybar energi dersom vi skal nå målet om et lavkarbonsamfunn.

Arbeidet med Technology Outlook var basert på en kontinuerlig dialog med DNV GLs kunder og andre samarbeidspartnere. En type prosess som, ifølge Haugland, er grunnleggende viktig i DNV GLs arbeid med teknologi- og forretningsutvikling.

-Vår konklusjon er at det er viktig å fortsette arbeidet med trendanalyser basert på tett dialog med våre kunder, partnere og andre interessenter for å fange opp viktige endringer. For selv om vi ikke venter store teknologiskifter, så vil vår evne til å utnytte dagens muligheter utvikle seg svært raskt og føre til store endringer, sier Haugland.

For å møte denne trenden har DNV GL også etablert bruk av ekstraordinære innovasjonsprosjekter – prosjekter som får en klart definert problemstilling og en tidsramme på et par måneder – alt for å bedre kunne møte fremtidens raske endringstakt.

Hvordan tror du Norge vil klare denne utfordringen?

– Jeg er optimist. Vi i Norge har mye å være stolte av. Den maritime næringen er et godt eksempel hvor mange selskaper har lyktes med å kontinuerlig tilpasse seg endringer, skape nye muligheter gjennom innovasjon og hevde seg helt i toppen i den internasjonale konkurransen. Suksessfak- torene har nettopp vært at vi har vært i stand til å forutse trender og samarbeide i klynger – både sammen med myndigheter og med andre industriaktører. Så vi har et godt utgangspunkt. Men vi har ikke råd til å hvile på våre laurbær. Morgendagens vinnere er de virksomhetene som klarer å bake innovasjon inn i bedriftens kultur og kjerneverdier, kontinuerlig investerer

i forskning og utvikling og klarer å realisere planer i handling. Hvis jeg skulle ønske meg en ting for Norge ville det være høyere ambisjoner og en sterkere kultur for forskning og innovasjon.

Det Norske Veritas slo seg i september 2013 sammen med det tyske Germanischer Lloyd og heter nå DNV GL.

Intervjuet er hentet fra Halvveis til fremtiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here