Home Tech Ed-tech Etablerer nytt selskap etter vellykket VR-pilot

Etablerer nytt selskap etter vellykket VR-pilot

0
Bilde fra stiftelsesmøte for VR Education. Fra venstre til høyre: Ronny Pedersen (Innit AS), Thor Jørgen Kristiansen (Kommuneforlaget AS), Stig R. Dayanandan (Innit AS), Are Søby Vindfallet (Making View AS), Per Olav Nyborg (Kommuneforlaget AS)

Under Oslo Innovation Week skrev Innomag om hvordan Kommuneforlaget gjennom pilotprosjektet VR Education tok i bruk virtuell virkelighet for å lære norske skoleelever matematikk. Nå tar de steget fra pilotering til etablering, og stifter VR Education som eget selskap.

(InnoMag opplyser om at Kommuneforlaget er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Bakgrunnen for nyetableringen – der Innit og Making View også er med på laget – er de oppløftende resultatene fra piloten. En forskningsrapport fra den anerkjente norske pedagogen Thomas Nordahl viser at prosjektet – som riktignok er gjennomført på et lite utvalg elever – har hatt en tydelig positiv effekt.

– Selv om dette er foreløpige resultater og utprøvingen kun er en pilot, bør resultatet likevel føre til at VR-teknologi i undervisning blir utprøvd systematisk og i et større omfang. VR-teknologi kan være et viktig bidrag i å forbedre elevenes læringsutbytte og engasjement i skolen, skriver Nordahl i rapporten.

Les også: VR i praksis: Vil bringe virtuell virkelighet til norske klasserom

Pedagogikk og teknologi i samspill

Per Olav Nyborg, som er daglig leder for det nyetablerte selskapet, forteller at det i tiden fremover vil fokuseres på å innlede samarbeid med flere skoler, for å videre utrede effekten av å ta i bruk VR i klasserommet.

– Vi vil jobbe systematisk med å få mer data inn til Nordahl og Senter for Pedagogisk Utvikling, for å få mer kjøtt på beinet og styrke prosjektet. Her er det viktig at vi har et godt forskningsmessig fundament. Edtech-miljøene tar ofte for seg kun teknologien, adskilt fra pedagogikken, mens i dette tilfellet så har du pedagogikk og teknologi i samspill, forteller Nyborg.

Etter det innledende prosjektet i Elverum, som Nordahls rapport er bygget på, har de tatt med seg teknologien videre til Bærum, og nå Trysil. Videre skal de samarbeide med to kommuner i Trøndelag, og har også et case i Finnmark. Noe av hensikten med nyetableringen er å legge til rette for videre utbredelse.

– Vi kunne sikkert hatt det som et eget produkt hos Kommuneforlaget, men tror produktet vil få større utbredelse og mer fokus gjennom å stifte VR Education som eget selskap.

Gamification gir ny læringsprosess

Resultatene fra piloten viser blant annet en fremgang på seks uker tilsvarende den elevene vanligvis har på et helt år. Det at elevene engasjeres på en ny måte gjennom gamification-aspektet kan være én bidragsyter til de sterke tallene. Andre er økt fokus for elevene, mer effektiv bruk av tid og mulighet for læreren til å bedre tilpasse vanskelighetsgraden på oppgavene for hver enkelt elev.

– Du så elever som gikk hjem og øvde på matematikk for å kunne samle flere diamanter i mattetimene. Dermed snur man problemstillingen fra det normale, at man først prøver i skoletimen og deretter drar hjem og øver, sier Nyborg.

– Jeg tror dette – å få en forståelse av hvordan du skal løse et problem – kommer til å være den grunnleggende kompetansen man trenger fremover. Og det er jo det VR-teknologien hjelper barna med. Ja, det er matematikk, men ikke den samme tradisjonelle måten å pugge på. De ser at de må løse et problem, og da finner de verktøyene, legger Frederikke Stensrød, som er digital markedsansvarlig i Kommuneforlaget, til.

– Positivt for sektoren

Å gå inn i samarbeid med gründerbedrifter, slik VR Education er et eksempel på, er noe Kommuneforlaget har gode erfaringer med.

– Det å spleise etablerte bedrifter med gründerselskaper gjør at du får en annen dynamikk. Vi får tilgang til nye og gode ideer, mens de får tilgang til en godt etablert kundeportefølje. Den miksen gjør noe med verdiskapningen generelt som er veldig spennende og positivt, sier Stensrød.

– Og så er det kjempebra for sektoren. Til syvende og sist handler det om å innovere sektoren, kundene, legger Nyborg til.

Til London i januar

I januar 2018 drar VR Education til utdanningsmessen Bett Show i London, der det er forventet 35 000 deltakere fra 131 forskjellige land. Noe av det som gjør VR Education unike i en slik sammenheng er kombinasjonen av forskning og tech, mener Nyborg.

– Det er veldig mange som kjører enten pedagogikkdelen eller teknologidelen. VR i seg selv er jo veldig på vei opp, og et topp 5-10 investeringsområde hos de aller største selskapene. Men bruksformålet her er veldig ofte spill eller andre ting. Det å få gamifisert deler av udanningsmarkedet, i kombinasjon med en sterk kobling mellom forskning og teknologi, tror jeg ikke det er så mange andre som driver med.

Ser for seg internasjonal satsning

For øyeblikket fokuserer VR Education på tilbud innen matematikk (multiplikasjon), samisk og engelsk. Frem mot Bett Show-deltagelsen vi de videreutvikle matematikkproduktet og legge til multiplikasjonsoppgaver og nye mulige scenarier. Noe av det mest spennende på sikt er at det knapt finnes noen grenser for hva man kan putte inn i konseptet, mener Stensrød.

– Det er klart at dette kan vi også ta ut over landegrensene. Særlig kanskje i forhold til utviklingsland – steder der man ikke har tilgang til skolebygg og diverse, men har tilgang til nett. Det gjør at man kan demokratisere muligheten til å tilegne seg kunnskap på en helt annen måte, ved å ta i bruk den typen teknologi som VR innbyr til. Det gjør at det kan bli en veldig spennende fortsettelse, og det er også derfor vi har satt i gang et nytt selskap rundt det – for å gi det fokuset som det fortjener, avslutter hun.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst