Favoriserer norsk innovasjonspolitikk nykommere over etablerte bedrifter?

Norge liker å tenke på seg selv som et digital foregangsland, men ifølge OECDs tall har Norge relativt få gründere sammenlignet med andre land – og Norge er blant OECD-landene med lavest andel gründere i arbeidsstokken.

(Artikkelen er skrevet i samarbeid med Deloitte og årets Changemakers-konferanse, der InnoMag er partner)

Andelen av Innovasjon Norges støttemidler som går til gründere steg fra 11 prosent i 2006 til nær 26 prosent i fjor. Gjennom Innovasjon Norge støtter staten norske gründere med 399 millioner krone-r i støtte til etablering og 962 millioner kroner i lån. Noen mener norsk innovasjonspolitikk favoriserer nykommere over etablerte bedrifter.

— Vår forskning viser at kun 1 av 200 oppstartsbedrifter vil skape et økonomisk inntrykk av betydning, mens effekten av å utløse innovasjonspotensialet som ligger i etablerte bedrifter er vesentlig større, forteller Maarten Oonk fra Deloitte Center for the Edge Europe.

Kunnskapssenteret har som formål å hjelpe ledere med å forstå og nyttiggjøre muligheter som oppstår gjennom nye forretningsmodeller og ny teknologi.

I fjor brukte Innovasjon Norge 1,5 milliarder kroner på direkte støtte og lån til gründere, til tross for at rapporter fra Statistisk sentralbyrå og Menon Analyse viser at disse ordningene har få positive effekter. Til sammenlikning har Nederland, som lenge har hevdet seg i internasjonale innovasjonsrangeringer, lite direkte offentlig støtte til bedrifters forskning og utvikling, men gir i stedet mye indirekte støtte gjennom skattefradrag for forskning og utvikling.

– For nye bedrifter gir nettverk, tilgang til ressurser, plattformer for å lansering og salg større hjelp enn økonomiske tilskudd, sier Oonk.

Han mener tilskudd til og med hemmer kreativiteten, da prosessen med å lete etter eksterne kilder for finansiering kan resultere i uventede fordeler.

Professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole har tidligere anslått at 85-90 prosent av alle nye arbeidsplasser er skapt i bedrifter som allerede eksisterer. Vil innovasjon skje her, eller komme fra nye selskaper?

—I en digital tidsalder fristilles skalering av vekst fra tradisjonell arbeidsplasser, uavhengig av alderen på bedriftene de befinner seg i, svarer Oonk.

– Forretningsmodeller som bygger på digitale ressurser muliggjør en nærmest ubegrenset masseproduksjon uten tilsvarende økning av fysiske ressurser som mennesker, maskiner og kontorer. Men en må ikke se bort fra at IT og digitale forretningsmodeller har skapt en rekke arbeidsplasser i årenes løp, sier Oonk.

Hvordan kan norske myndigheter stimulere til innovasjon og forbedre landets innovasjonsevne? Kan Norge lære av Nederland? Årets Changemakerkonferanse byr på et program skreddersydd deg som ønsker konkrete tips om hvordan du leder endringsprosesser og skaper innovasjonsresultater. PS: eventet er gratis!

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *