En av Norges mangeårige forkjempere for innovativ tenkning og økt fokus på bærekraft ble denne uken hedret av forskningssenteret ‘Digital Innovation for Sustainable Growth at Norwegian School of Economics’ (DIG). 

Æren tilfaller en person som er synlig i den offentlige debatten, og som har gjort en langsiktig positiv forskjell i områder knyttet til DIG’s forskningsagenda.

Årets DIG Fellow er Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Gjennom årene har han bidratt til NHHs strategi og vært medlem av NHHs rådgivende styre, Kreutzer har vist en lang og betydelig forpliktelse til bærekraftig vekst, og har ledet flere viktige ekspertgrupper om emnet:

  • “Access to venture capital in the Nordic region”, bestilt av Nordisk Ministerråd.
  • “Roadmap for green competitiveness” på vegne av klimaministeren og miljøet.
  • “Expert Committee for Green Competitiveness”, på vegne av regjeringen.

Direktør for D.I.G., professor Tor W. Andreassen er full av ros når vi spør ham om årets prisvinner.

‘Kreutzer har personlig og profesjonelt dokumentert en sterk interesse for bærekraft og har lenge vært en tydelig stemme i den offentlige debatten. For å fremme sin forståelse og å påvirke, ble Kreutzer allerede i 2001 et rådsmedlem i WBCSD (World Business Council for Bærekraftig utvikling) og Co-Chai for Rapport Vision 2050. Dette vitner om et mangeårig engasjement, og derfor er han en svært verdig DIG Fellow”, sier Andreassen i en kommentar.