Bjørn Haugland er Daglig Leder hos Symphonical, et software selskap med en “must have” plugin for å strukturere viktige oppgaver for mer effektiv prosjektstyring. Programmet er også til privat bruk, hvor man kan strukturere alle Post-it lapper man måtte ha “på kjøleskapet”. Bjørn er en fremgangsrik entreprenør som har startet flere suksessfulle selskaper helt fra starten. Han har blant annet startet opp Feedback Research, ConfirmIt, ACTonFACT, SurvAid med fler. Han har masse erfaring og by på når det gjelder gründerskap, og dette ønsker han å dele med oss!

Takk for at jeg fikk komme opp hit til Symphonical Bjørn. Dere har jo kommet opp med en slik fantastisk app, hvordan kom dere på ideen?
– Det er Hans Gallis som er ur- gründeren her. I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt evaluerte han over 150 prosjektstyringsverktøy hvor alle hadde en ting til felles: De var kjedelige, rigide, strukturerte, og det var bare èn som hadde nytte av det, og det var prosjektlederen. Hans Gallis fant ut at folk hadde det mest gøy, når de jobbet i grupper og organiserte kreativ brainstorming med gule Post-it lapper. Ideen til dagens produkt kom ved tanken; “Hva om jeg kan kombinere effektiv prosjektstyring med måten folk liker å jobbe på?” Da kom Terje (dagens CTO), Hans og Magne hjem til meg, for på den tiden var jeg Business Angel… jeg ville hjelpe dem fordi jeg synes dette var spennende og at det var en god ide! Samt at jeg hadde bruk for det selv!

Hvordan gikk dere frem i markedet for å realisere den ideen?
Jeg hører at dere er en av bare 15 globale apps i Google Hangout! – Lasse oppdaget at Google hadde lansert public APIs. API-er er en måte man kan programmere inn i programvaren til Google. Google+ har en videokonferansesoftware som heter Hangout som gjør at man kan se og snakke med opptil 10 stykker samtidig. Da tenkte vi: “Hva hvis vi koblet veggen vår til Hangout, slik at man der ikke bare kunne se hverandre, men også ha en felles vegg som alle kunne se og jobbe på samtidig?” Så tok vi rett og slett kontakt med sjefen for Google Hangouts globalt og ba om et møte med ham… Da han så produktet, utbrøt han “I love this user experience!” Og resten er historie!

Dette er fantastisk. Hvordan jobber dere da sammen som team? -Og hva er viktig i teamwork?
– Vi “spiser egen medisin” Vi har daglige stand-up møter, der vi har en felles to-do vegg som vi følger opp. Vi har farget lappene etter forretningsområde, om det er finans, teknologi, webside eller markedsføring etc. Alle ser hvordan alle ligger an i fremdrift. Alle ser HVA jeg skriver NÅR jeg skriver det. I sanntid. Det er magisk! Det er først og fremst den visuelle oversikten som er viktig og at vi ser hvordan vi kan hjelpe hverandre hvis vi står fast. Det at alle vet hvilken retning vi jobber mot, gjør at det blir bedre koordinasjon. Det gir også bedre disiplin fordi man kan følge litt med på hverandre. Alt dette fører til bedre effektivitet. Vi har en flat struktur som man er nødt til å ha når man bare er 5 stykker..

Du har jo startet en god del selskaper! Hva het din første startup?
Bjørn Haugland AS startet jeg da jeg var i militæret. Da fikk jeg idéen om at på restauranter så var det bordbriketter, og da tenkte jeg: “Hva hvis det var reklame på de, for det man kunne kjøpe i nærområdet til restauranten?” Så solgte jeg reklameplass på litt fine bordbrikketter til butikkene i lokalområdet og gav så brikettene til restaurantene. Jeg fikk da en jevn månedlig inntekt, og tjente da mine første 100 000 kr. Dette hjalp jo godt til i militæret – med 40 kr i dagslønn!

Vil du anbefale å starte lokalt eller globalt i dag?
”Alle” sier jo at man må starte globalt i dag. Når det gjelder denne ideen var det best å satse lokalt, siden jeg gikk rundt fysisk til alle butikkene. Jeg tror at man må velge mellom enten å satse globalt eller veldig lokalt.

Hvordan føltes det første gang du fikk ordentlig suksess?
Var dette den andre eller tredje virksomheten du startet opp? – Det er litt avhengig av definisjonen på suksess. Jeg startet først opp Haugland Marketing Research, som ble Feedback Research. Vi ble en av landets største research selskaper med 55 ansatte og vi vokste aldri mindre enn 50% i året. Men vi tapte penger de første tre årene og bestemte oss i desperasjon for å øke prisene med 25% over natten, og fra da tjente vi plutselig penger. Så kan man definere suksess som å bygge eller som å selge. Å ha en virksomhet er akkurat som å ha et barn. Du ser ikke at det vokser, før de plutselig skal konfirmeres. I dette tilfellet merket jeg “suksessen” først når jeg solgte en del av selskapet mitt. Da hadde jeg null på konto i det ene øyeblikket og i det andre, hadde jeg plutselig 2,5 millioner. Dette var en ganske deilig følelse for en som hadde gått fra “hånd til munn” i 5 år.

Hva driver deg som gründer?
-Det er iallefall ikke pengene. Pengene er en konsekvens – ikke noe annet. Som regel er det frustrasjoner som har drevet meg. “Hvorfor kan ikke dette fungere bedre?” Av og til kommer jeg på en løsning til problemet. Når jeg startet Feedback research tenkte jeg: “Hvorfor kan ikke markedsundersøkelser gå raskere? Kan man hoppe over punsjeprosessen og intervjuprosessen?” Så da startet jeg et selskap basert på pekeskjermer, plasserte respondentene foran skjermene og ba dem peke på svarene – på skjermen. Dette er jo ikke noe nytt i dag, men det var jo en revolusjon i 1985 -som gjorde at jeg sparte masse tid og kostnader. Jeg investerte også i en veldig bra rapportgenerator, som ikke bare leverte raskere, men vakre grafiske rapporter .

Var det grafikken her som inspirerte deg?
Nei, det var i hovedsak at kundene ikke skulle vente så lenge, og at de lettere skulle forstå hva det dreide seg om. Hvis du bare leverer tabeller fra markedsundersøkelser, er det ikke like lett å få oversikt. Et grafisk bilde kan fortelle en historie på en enkel måte. Når man fysisk presenterer resultater er man der selv for å forklare, men når man går hjem er det tabellene og grafikkene som lever videre. Da må resultatet være enkelt å forstå for andre som ikke var tilstede.

Dette fikk vi mange kunder på, og kunne etter hvert begynne å si nei til kunder som ikke var i vårt spesialområde. Dette gjorde at vi kunne fokusere mer og spesialisere oss på det vi var best på. Det var en gang jeg sa nei til et oppdrag fra en kunde 4 ganger på rad! Han spurte meg: “Bjørn, er du ikke interessert i business du?” – Jo, sa jeg, jeg vil gjerne hjelpe deg, men hvis jeg føler at undersøkelsen ikke kan hjelpe deg så vil jeg selvsagt ikke ha businessen din. Tror du han ble lojal eller? Vi visste at vi gav gode råd og da fikk vi gode kunder tilbake. Det var en positiv spiral!

Hva skjedde så? – Etter 10 år i Feedback research begynte jeg å kjede meg litt… På vår 10-års jubileumsfest holdt jeg en tale de sent vil glemme: Jeg sa:” Aldri før har vi vokst mer, aldri har vi tjent mer penger -men aldri har vi jobbet så hardt! Så hvis vi ikke klarer å revolusjonere de frustrerende arbeidsprosessene i løpet av kort tid, så selger jeg butikken” -Og det gjorde jeg! Deretter startet jeg Confirmit – som nå er verdens største markedsanalysesoftware, med online undersøkelser. I dag har selskapet over 300 ansatte over hele verden. Det var norskamerikaneren Alexander Vik som kjøpte selskapet av børs i 2005, men jeg er ganske sikker på at de har mange titalls millioner kr i resultat og de vokser fremdeles med 30-40% årlig. Det er snart en million mennesker som blir intervjuet av Confirmit – hver eneste dag!

Var det lettere eller vanskeligere å starte ditt neste selskap?
-Det er klart det var lettere. Jeg hadde jo fått masse erfaring, et nettverk og et godt rykte. Og penger på bok! Her var det nok en gang frustrasjonen om at det ikke fantes noe software som vi trengte i min forrige jobb. Vi utviklet en webbasert løsning, akkurat da webteknologi kom på markedet. (I dag er det utenkelig å gjøre noe som ikke har en websløsning). Med riktig timing hadde vi veldig flaks. Vi utviklet en løsning som man kunne bruke over hele verden, istedet for at alle satt der med hver sin database.

Det gikk veldig fort. På et par år med drift var vi en kort periode verdsatt mer enn Hansa Bryggerier! Så kom dotcom krisen, da falt selskapet i verdi “over natten” med 95-96% i verdi. Selskapet var det samme og inntektene var de samme, men likevel holdt vi på å gå konkurs fordi markedet vurderte selskapet som usikkert. Selskapet overlevde ved å “vanne ut” aksjene våre ved en for meg veldig dyr emisjon, så jeg satt igjen med 5%, men var fornøyd med at seskapet overlevet.

Har du noengang gjort feil som Grunder?
– Mange! Å feile er en av forutsetningene for å lykkes. Man må gjøre feil, men ikke gjøre den samme feilen om igjen. Og man skal lære av feilene sine. Det er for eksempel lett å gå tom for likvider, og dette er en vanlig feil. Man må lære fort, ellers risikerer man å gå konk!

En annen feil er å ansette feil folk. Det å ikke å fokusere, og føle at man må dekke alt, er også en vanlig feil å gjøre. Når du fokuserer vil du lettere lykkes.

Hva slags holdning har du til å gjøre feil?
Det er litt sånn Darwin med henhold til “the survival of the fittest!” Det er ikke nødvendigvis den sterkeste som vinner, det er de som tilpasser seg markedet eller omgivelsene best som overlever!

Hvor viktig er det å gjøre feil som gründer?
Det er ikke noe mål i seg selv, men man skal alltid tillate seg å tørre og prøve. Som regel er jeg omgitt av veldig smarte folk, og den som vinner diskusjonen vinner som regel også beslutningen.

Du har jo også startet en del andre selskaper, fortell om dem? – SurvAid ble til ved at Even Haug og jeg hentet den beste softwaren fra andre leverandører, så ble vi et konsulentbyrå som skulle hjelpe andre med å gjøre markedsundersøkelser ved hjelp av moderne verktøy. Vi gjennomførte enten undersøkelsen for dem, eller så solgte vi dem softwaren slik at de kunne gjennomføre undersøkelsene selv.

ACTonFACT er basert på den logikken at det viktigste med data/fakta er å gjøre noe med den. Så ACTonFACT selger følgende prosess: Om formiddagen gjennomgikk vi fakta fra en markedsundersøkelse sammen med bedriften, kjørte brainstorm på hva man kunne gjøre med dataene, sorterte og organiserte forslagene mht hvilke forslag som var effektive, enkle og gjennomførbare og til lunch endte vi opp med en handlingsplan med hvem som skal gjøre hva når – alt basert på de dataene de hadde. Da blir det jo action! Og Symphonical er selvsagt verktøyet prosessen blir kjørt i. (Sier han med et smil).

Mange sier at det å ha et firma, er som å ha et lite barn -Er det slik?
Ja, på mange måter. Ofte stjeler det jo mer oppmerksomhet enn et barn. Et globalt selskap er jo oppe til alle døgnets tider, og barn sover jo oftest om natten! Det gjelder også å kunne distansere seg, og ikke la firmaet oppsluke deg helt. Man må kunne gi slipp på et selskap hvis man ser at man må legge ned. Man må kunne la det dø. Det gjør man jo ikke med barn! Man burde også prioritere sterkt mellom jobb og privatliv, og noen lærer seg dette etter hvert.

Klarer du å gi slipp?
– Jeg har blitt flinkere til å ta fri i helger og gå på ski, men når du sier det, er det ofte når jeg går på ski jeg får de beste ideene. Da leser jeg det inn på mobilen og lager huskelapper. Jeg våkner også opp om natten med “aha” opplevelser, og da må jeg skrive ned ideene mine. Så også på nattbordet ligger det gule lapper, klare til å bli skrevet på!

Ja, det er slik med kreativ tenkning, den dukker opp intuitivt -føler du det?
Ja, du tenker på det -og så kommer du ikke helt i mål…utover natten så hjelper underbevisstheten til med å bearbeide tankeprosessen og plutselig har du svaret! Og da må lappene være tilgjengelig, akkurat som i Symphonical.

Hvis du skulle gitt noen råd til gründere, hva ville det vært?
JUST DO IT er det noe som heter! Men få med deg så mange erfarne som mulig, som du kan be om hjelp fra. Men bare ta imot de rådene du selv vil ha, ikke la de andre bestemme. Det er du som bestemmer!! Følg mavefølelsen! Vi skal jo leve av gründerskap i Norge.

Norge har ekstremt gode forutsetninger for å lykkes: et fantastisk utdanningssystem, en trygghet med oljefondet, et kreativt tankesett og nesten alle snakker godt engelsk. Alt ligger til rette for grundervirksomhet i Norge. Det er ingen grunn til at du som har en god idé skal vente på den neste, eller at den skal bli riktig… senere.

Den blir aldri helt riktig før du får begynt. Du må helst finne en frustrasjon som er viktig, som du ser at andre har et sterkt behov for og hvor det ikke finnes noe godt produkt der ute… Det er et virkelig godt startpunkt. “Hvorfor finnes ikke dette? Dette må da kunne gjøres bedre?” Frustrasjon er en driver for kreativitet!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here